Thông báo về việc hoàn thiện hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức của Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ Thành phố năm 2020
16:23 (11/11/2020)

 File đính kèm: Thông báo

Quảng cáo