Thông báo thời gian tổ chức tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ năm 2023 (Phỏng vấn – vòng 2)

tltnghi.sct
06/03/24
0
187 lượt xem

Căn cứ Thông báo số 35/TB-HĐTDVC ngày 01 tháng 03 năm 2024 của Hội đồng tuyển dụng viên chức về thời gian tổ chức tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ năm 2023 (Phỏng vấn – vòng 2).

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ năm 2023 thông báo thời gian tổ chức tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ năm 2023 (Phỏng vấn – vòng 2) như sau:

– Thời gian: 08 giờ 00, ngày 12 tháng 3 năm 2024 (thứ Ba).

– Địa điểm: Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ,

Lầu 10, số 163 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ thông báo đến các thí sinh được biết.

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TP.HCM (CSID)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *