Thông báo về tham dự khóa tập huấn nâng cao năng lực Marketing cho doanh nghiệp công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

tltnghi.sct
17/07/23
0
171 lượt xem

Kính gửi: Quý học viên.

Căn cứ Công văn số 102/TTPTCNHT-CNHT ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Trung tâm) về việc mời tham gia các đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho doanh nghiệp công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023.

Trung tâm thông báo đến Quý học viên về việc tham dự khóa tập huấn nâng cao năng lực Marketing cho doanh nghiệp công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

  1. Báo cáo viên: Lê Đặng Trung – Giám đốc điều hành Real-Time Analytics (RTA), Tiến sĩ Kinh tế Đại học Copenhagen.
  2. Thời gian: Thời gian từ 8 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút
  • Lớp1: Từ thứ tư ngày 02/8/2023 đến thứ bảy ngày 05/8/2023
  • Lớp 2: Từ thứ tư ngày 09/8/2023 đến thứ bảy ngày 12/8/2023

      3. Địa điểm: Số 33 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh (Khách sạn Sen Việt)

  • Lưu ý: Học viên khi đến nhập học đem theo Thông báo tham dự khóa đào tạo.

Chi tiêt Thông báo: Xem tại đây 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *