Tin vui cho các Doanh nghiệp Tại Bình Dương muốn tham gia khóa học miễn phí về QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 50001 : 2012 do VCCI TP.HCM tổ chức.
09:55 (16/08/2018)

 

Tin vui cho các Doanh nghiệp Tại Bình Dương muốn tham gia khóa học miễn phí về QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 50001 : 2012 do VCCI TP.HCM tổ chức.
Thời gian: Thứ năm 16/8/2018
Tại: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp - Số 3 Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
Nội dung chi tiết:
* Hệ thống quản lý năng lượng – các yêu cầu.
* Hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn.
* Phương pháp xây dựng, vận hành, duy trì và cải tiến HTQLNL theo ISO 50001:2012 cho một tổ chức.
LỢI ÍCH khi áp dụng HTQLNL theo ISO 50001:2012:
* Hỗ trợ DN nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết bị tiêu thụ năng lượng. Tiết kiệm được chi phí năng lượng qua đó giảm chi phí sản xuất, tăng tính cạnh tranh DN.
* Chủ động kiểm soát chi phí năng lượng, giảm tác động khi giá năng lượng tăng.
* Tạo hình ảnh doanh nghiệp sản xuất xanh và sạch đối với công chúng, các đối tác kinh doanh, khách hàng và các nhà nhập khẩu.
* ISO 50001 được xây dựng dựa trên các yếu tố nền móng chung trong tất cả các tiêu chuẩn hệ thống quản lý của ISO, đảm bảo tính phù hợp cao với ISO 9001; ISO 14001. Vì vậy ISO 50001 có thể được áp dụng độc lập hoặc tích hợp với các hệ thống quản lý khác một cách thuận lợi, góp phần giúp DN phát triển bền vững.
Thông tin đăng ký:
Phòng Hội viên và Đào tạo, chi nhánh VCCI – HCM
Tel: (08) 39325149 (C. Trâm – 0983967567); Fax: (08) 39325472
Email: tramnguyenvcci@gmail.com;

 

Quảng cáo