Quyết định Số 4213/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức lại Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Doanh nghiệp công nghiệp Tp.HCM thuộc Sở Công thương thành Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh
15:50 (29/04/2016) | Tải về

Số hiệu: Số 4213/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

 
Quảng cáo