Hội nghị khuyến công khu vực miền Trung và Tây Nguyên
09:12 (16/09/2011)

Congthuonghcm.vn - Ngày 9/8 vừa qua, tại Đăk Lăk Cục công nghiệp địa phương đã phối hợp với Sở Công thương tỉnh Đăk Lăk tổ chức hội nghị khuyến công 14 tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Tại Hội nghị nhiều giải pháp đã được đưa ra để nâng cao hơn nữa chất lượng của hoạt động khuyến công đồng thời hoàn thành nhiệm vụ của năm 2011.


Theo đó, 8 tháng đầu năm 2011 mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng chung của nền kinh tế nhưng hoạt động khuyến công khu vực miền Trung và Tây Nguyên đã đạt được những thành tích đáng khích lệ: 8 tháng, hơn 7.700 lao động nông thôn được đào tạo nghề gắn với tạo việc làm; đào tạo nâng cao năng lực quản lý và khởi sự cho 1.150 người, tổ chức 3 hội nghị tập huấn, tổ chức 4 đoàn tham quan, khảo sát học tập kinh nghiệm trong nước cho 56 người; hỗ trợ xây dựng 16 mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất trong có 3 mô hình hoàn thành trên 50% khối lượng công việc. Ngoài ra, các địa phương còn thực hiện một số hoạt động khác để hỗ trợ các cơ sở CNNT như: hỗ trợ vốn đầu tư sản xuất kinh doanh có thu hồi, hỗ trợ cho các dự án đầu tư phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tại địa phương, đầu tư trang thiết bị cho các Trung tâm khuyến công của tỉnh ...

Về hiệu quả của hoạt động khuyến 14 tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên 8 tháng đầu năm, Cục công nghiệp địa phương nhận định: hoạt động khuyến công 14 tỉnh thực sự đã có những chuyển biến tích cực cả về chất và lượng, nội dung phong phú, chất lượng và quy mô của các đề án ngày càng được nâng cao.Việc kết hợp hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp tại các Trung tâm khuyến công tạo được thêm nguồn thu và đã góp phần quan trọng trong nâng cao năng lực cho các Trung tâm. Bên cạnh đó, hoạt động khuyến công cũng đã góp một phần tích cực vào thực hiện kế hoạch sản xuất công nghiệp ở các địa phương và góp phần triển khai thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước như: Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP và Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ...

Để hoạt động khuyến công 14 tỉnh hoàn thành nhiệm vụ những tháng cuối năm và nhiệm vụ của cả năm 2011, Cục công nghiệp địa phương khuyến cáo các địa phương thực hiện nghiêm túc các giải pháp sau: Sở Công Thương các tỉnh, thành phố tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của các đơn vị, đảm bảo hoàn thành đề án đúng tiến độ, sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, chế độ cũng như các quy định khác về quản lý hoạt động khuyến công; Các đơn vị được giao kế hoạch tích cực triển khai thực hiện, đảm bảo đúng mục tiêu, nội dung, kết quả, tiến độ thực hiện các đề án khuyến công, kế hoạch khuyến công quốc gia và địa phương năm 2011 được giao; Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, phổ biến văn bản, quy định mới những nội dung mà Cục CNĐP đã tập huấn năm 2011 về công tác khuyến công để nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ ở các Trung tâm; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách khuyến công trên các phương tiện thông tin đại chúng với các phương thức phong phú, đa dạng.

Theo Cục Công Nghiệp Địa Phương Online

Quảng cáo