Chợ công nghệ và thiết bị vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên- Techmart Quang Nam 2011
03:55 (16/05/2011)
Congthuonghcm - Techmart Quang Nam 2011 là sự kiện khoa học và công nghệ quan trọng do Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND TP. Hồ Chí Minh và UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp tổ chức từ ngày 19 đến 22/7/2011 tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Đây là lần đầu tiên, Techmart vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên được tổ chức nhằm xúc tiến và đẩy mạnh việc gắn kết nghiên cứu đào tạo với sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường công nghệ, góp phần phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững tại vùng này.

Techmart Quang Nam 2011 là chợ công nghệ và thiết bị đa ngành giới thiệu các công nghệ và thiết bị về khai thác, chế biến khoáng sản, cơ khí, chế tạo máy, cảng biển, vật liệu xây dựng công nghệ phục vụ nông nghiệp, nông thôn miền núi…

Với mục đích tạo điều kiện để các tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp, tập thể và cá nhân quảng bá, chào bán, tìm mua các công nghệ thiết bị tiên tiến, thời gian diễn ra Techmart Quang Nam 2011 là điều kiện thuận lợi cho những hoạt động giao lưu, đối thoại trao đổi giữa các nhà quản lý khoa học, doanh nghiệp và cá nhân trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, doanh nghiệp và các địa phương.

Techmart Quang Nam 2011 sẽ là cầu nối gắn kết giữa nghiên cứu khoa học với sản xuất kinh doanh taoj cơ hội hợp tác, nâng cao năng lực công nghệ và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Đây sẽ là cơ hội tốt cho các đơn vị giới thiệu, chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ, thiết bị và sản phẩm mới của mình vào sản xuất kinh doanh, tìm kiếm đối tác thích hợp, tiếp xúc trực tiếp với khách hàng; đồng thời góp phần không nhỏ vào việc hình thành và  phát triển thị trường công nghệ của vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Theo baocongthuongonline

Quảng cáo