Bình chọn Sản phẩm Công nghiệp Nông thôn tiêu biểu cấp thành phố năm 2015
14:30 (06/08/2015)

Kế hoạch và qui chế bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp thành phố năm 2015 

       Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp thành phố năm 2015 là chương trình khuyến khích doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn 5 huyện tham gia, nhằm mục đích tôn vinh các sản phẩm CNNT tiêu biểu có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng trong và ngoài nước để có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển; khuyến khích khả năng sáng tạo, tạo động lực cho các cơ sở công nghiệp nông thôn phát huy lợi thế cạnh tranh nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng và kiểu dáng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Đồng thời tạo cơ hội giới thiệu, quảng bá sản phẩm tiêu biểu, để các cơ sở công nghiệp nông thôn có cơ hội giao lưu trao đổi kinh nghiệm, hợp tác đầu tư và phát triển thị trường.

       Sản phẩm đạt giải sẽ được hỗ trợ tham gia bình chọn cấp khu vực và quốc gia. Doanh nghiệp đạt giải sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi của thành phố để mở rộng sản xuất, kinh doanh, đổi mới máy móc thiết bị, công nghệ mới.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: 

1. Phòng Quản lý công nghiệp

    ĐT: 38 296 721          Fax: 38 221 778

2. Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ DNCN

    ĐT: 38 229 890          Fax: 08. 38 234 380
Quảng cáo