Bình Phước Phát động phong trào “Thi đua thực hành tiết kiệm điện”
15:33 (04/05/2012)

Congthuonghcm.vn - Theo kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của Chính phủ giai đoạn 2011-2015 tại Tổng công ty Điện Lực Miền Nam và Công ty Điện Lực Bình Phước; Công đoàn Công ty Điện Lực Bình Phước đã và đang phát động phong trào thi đua thực hành tiết kiệm điện.


Phong trào nhằm nâng cao nhận thức và chuyển biến thành hành động trong đội ngũ Cán bộ CNVC của Công ty Điện lực Bình Phước về ý thức tiết kiệm điện; Nêu gương điển hình về phong trào thi đua tiết kiệm điện tại gia đình và tại nơi làm việc của cán bộ CNV ngành điện. Bên cạnh đó, phong trào góp phần tác động hiệu quả và tạo sự đồng thuận của xã hội trong công tác tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

Chương trình bắt đầu từ tháng 04/2012 đến tháng 11/2012. Công đoàn Công ty điện lực Bình Phước đã tổ chức vận động ất cả CBCNV của các đơn vị thành viên của Công ty tham gia phong trào thi đua này.

Đối với CBCNV sẽ đăng ký thực hiện tiết kiệm điện năng tiêu thụ của gia đình (hay nơi cư trú) ít nhất là 8%. Còn đối với Công ty, các Điện lực đã thực hành giảm 10% thì phấn đấu tiết kiệm so với cùng kỳ tối thiểu là 5%.

Ban tổ chức sẽ căn cứ kết quả thực hiện tiết kiệm điện của gia đình CNVC và Văn phòng làm việc các đơn vị thông qua báo cáo thống kê từ chương trình Quản Lý Khách hàng (CMIS) của phòng Kinh Doanh Công ty Điện lực Bình Phước theo tiêu chí trên và đạt tỉ lệ tiết kiệm điện từ cao tới thấp.

Tổng số giải thưởng cho các CBCNV, Văn phòng Công ty và các Điện lực là 12 giải với số tiền thưởng là 8.8 triệu đồng.

Lễ tổng kết dự kiến sẽ được tổ chức tại Hội trường Công ty Điện lực Bình Phước trước ngày 15/12/2012.

Theo tietkiemnangluong.com.vn

Quảng cáo