Triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022

tltnghi.sct
30/03/23
0
1529 lượt xem

Từ kết quả kiểm tra điều kiện dự tuyển tại phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí làm việc cần tuyển dụng tại Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh (xét tuyển vòng 1), Hội đồng tuyển dụng viên chức triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển vòng 2 và thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ năm 2022.

  1. Thông báo danh sách thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển vòng 2 (Nội dung Thông báo chi tiết xem tại đây)
  2. Triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển vòng 2 (Nội dung Thông báo triệu tập xem tại đây)
  • Nội dung triệu tập: Phổ biến nội dung xét tuyển vòng 2; Công bố danh mục tài liệu tham khảo kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành dành cho vị trí làm việc cần tuyển dụng; Phổ biến quy định đối với thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự tuyển vòng 2.
  • Thời gian và địa điểm:

Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 31 tháng 3 năm 2023

Địa điểm: Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh

                 Số 163 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TP.HCM (CSID)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *