Tập huấn chuyển đổi số: Cơ hội giúp doanh nghiệp công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ TP.HCM bắt nhịp với xu hướng phát triển

tltnghi.sct
10/07/23
0
55 lượt xem

Từ ngày 03/7/2023 đến ngày 05/7/2023 và ngày 06/7/2023 đến ngày 08/7/2023, Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh đã khai giảng khóa tập huấn nâng cao nhận thức về chuyển đổi số gồm 02 lớp số lượng 100 học viên, mục đích khóa học truyền tải thông tin đến các doanh nghiệp công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giúp học viên hiểu rõ về mô hình quản trị thông tin nhà máy sản xuất, từ đó áp dụng vào doanh nghiệp để chuyển đổi việc ghi chép bằng giấy tay sang việc dùng dạng điện tử, hình thành việc thu thập dữ liệu thực và trực tiếp giải quyết cho việc lên báo cáo dễ dàng, hiểu các dữ liệu nào cần thiết để thu thập, phân tích nhằm làm nền tảng cho việc ra quyết định. Đồng thời, giới thiệu ứng dụng AI ChatGPT & LLM đến học viên giúp học viên hiểu biết kỹ thuật yêu cầu AI (Prompting), luyện tập và ứng dụng AI trong công việc.

E:\Các lớp học\2023\hình ảnh lớp đào tạo 2023\lớp chuyển đổi số 2023\z4710390205071_940914069ecb02af3c9d3042f5839f6f.jpg
Hình ảnh lớp đào nâng cao nhận thức về chuyển đổi

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TP.HCM (CSID)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *