Mời tham gia các khóa đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho doanh nghiệp công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023

tltnghi.sct
28/04/23
0
34 lượt xem

Kính gửi: Quý doanh nghiệp.

Thực hiện Kế hoạch số 1950/KH-SCT ngày 11 tháng 4 năm 2023 của Sở Công Thương về tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho doanh nghiệp công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023. Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ (trực thuộc Sở Công Thương) tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho doanh nghiệp công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 như sau:

1. Khóa Đào tạo về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho doanh nghiệp công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Khóa Tập huấn nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho doanh nghiệp công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Khóa Đào tạo nâng cao năng lực về lập dự án đầu tư cho doanh nghiệp công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Khóa Tập huấn nâng cao năng lực Marketing cho doanh nghiệp công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

5. Khóa Tập huấn nâng cao năng lực quản trị tài chính cho các doanh nghiệp công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Doanh nghiệp đăng ký học viên tham gia các khóa đào tạo, tấp huấn theo mẫu đính kèm và gửi về đơn vị tổ chức trước ngày 31 tháng 5 năm 2023 để tổng hợp danh sách.

* Thông tin liên hệ:

– Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh;

– Địa chỉ: Lầu 10, 163 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM;

– Số điện thoại: 09.0664.1665 (A. Cảnh);

– Email: lecanh2382004@gmail.com.

Chi tiết Thông báo chiêu sinh: Xem tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *