Lấy ý kiến về kết quả bình chọn sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

tltnghi.sct
16/12/22
0
1701 lượt xem

Vừa qua, Sở Công Thương đã tiến hành tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh và nhận được 97 sản phẩm của 52 doanh nghiệp đăng ký tham gia bình chọn. Sau quá trình chấm điểm và xét chọn, kết quả có 85 sản phẩm của 49 doanh nghiệp đạt các tiêu chí bình chọn sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.

Sở Công Thương thay mặt Hội đồng bình chọn thông báo kết quả bình chọn sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.

Kết quả bình chọn được đăng tin lấy ý kiến của doanh nghiệp và độc giả trên website Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ, website Sở Công Thương từ ngày 16/12/2022 đến 25/12/2022.

Đính kèm danh sách kết quả bình chọn:
DS_DOANH_NGHIEP_DAT_GIAI_1.xlsx (57 downloads)

Quý doanh nghiệp và độc giả gửi ý kiến theo forms bên dưới:

Mọi thắc mắc và khiếu nại vui lòng liên hệ: Phòng Công nghiệp hỗ trợ – Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh

  • Địa chỉ: Lầu 10, 163 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3.
  • Người liên hệ: Bà Đoàn Trương Bảo Ngọc – Chuyên viên Phòng Công nghiệp hỗ trợ, DĐ: 0919 936 010, email: dtbngoc.sct@tphcm.gov.vn.

Sở Công Thương trân trọng gửi lời cảm ơn tới các doanh nghiệp đã quan tâm và tích cực tham gia Chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu thành phố Hồ Chí minh năm 2022./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *