Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết về ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ lãi vay đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 – 2027

tltnghi.sct
31/03/23
0
528 lượt xem

Với mục đích hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay tín dụng, khuyến khích đầu tư đổi mới máy móc thiết bị công nghệ sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn Thành phố Hồ chí Minh thông qua hình thức hỗ trợ lãi vay từ vốn ngân sách Thành phố và đồng thời thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ theo Nghị quyết 115/NQ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ, trong đó có phân công các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương “xây dựng và ban hành Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ của địa phương”.

Ủy ban nhân dân Thành phố lấy ý kiến các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp hồ sơ dự thảo đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố về ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ lãi vay đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 – 2027. Thời gian lấy ý kiến là 30 ngày (từ ngày 31/3 đến ngày 04/5/2023).

Các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp góp ý vui lòng gửi văn bản về Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh (số 163 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố./.

Tài liệu đính kèm:
1.-Du-thao-To-trinh-SCT-23.3.23.doc (45 downloads )
2.-Du-thao-Bao-cao-danh-gia-tac-dong-cua-Chuong-trinh-23.3.23.docx (38 downloads )
3.-Du-thao-de-cuong-Nghi-quyet-23.3.23.doc (40 downloads )
4.-Bao-cao-hieu-qua-CTKC-23.3.23.docx (40 downloads )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *