Ban hành Quy chế Tổ chức xét tuyển viên chức của Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh năm 2021

tltnghi.sct
01/04/22
0
388 lượt xem

Ngày 24 tháng 02 năm 2022 Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ đã có Quyết định ban hành Quy chế xét tuyển viên chức năm 2021 bằng hình thức xét tuyển. Quy chế này quy định việc thực hiện các nội dung của kỳ xét tuyển viên chức của Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ Thành phố năm 2021, Trong Quy chế bao gồm các nội dung: Quy trình tuyển dụng viên chức, thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức và hoạt động của hội đồng tuyển dụng viên chức, nội dung và hình thức xét tuyển…./.

Chi tiết xem file đính kèm:

Quy-che-xet-tuyen-VC.pdf (160 downloads )

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *