Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn và danh sách thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức của Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ năm 2021

tltnghi.sct
07/04/22
0
593 lượt xem
Thông báo
    Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn và danh sách thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức của Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ năm 2021.
1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự xét tuyển vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức của Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ năm 2021 gồm 23 thí sinh.
2. Danh sách thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự xét tuyển vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức của Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ năm 2021 gồm 02 thí sinh.
(đính kèm danh sách)
     Lịch thi phỏng vấn và địa điểm tổ chức thi phỏng vấn chính thức sẽ được Hội đồng thông báo chậm nhất trước ngày thi phỏng vấn 05 ngày.
Trân trọng./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *