Quy chế quản lý kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ và mức chi cụ thể các hoạt động của Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ TPHCM

tltnghi.sct
21/06/23
0
1090 lượt xem

(Website Văn phòng) – UBND TP vừa ban hành Quy chế quản lý kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ và mức chi cụ thể các hoạt động của Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ TPHCM.

Quy chế này quy định về việc hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ và mức chi cụ thể các hoạt động của Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ TPHCM.

Quy chế áp dụng với các đối tượng: Cơ quan quản lý Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn TPHCM; các đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ, đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ TPHCM; các đối tượng thụ hưởng và các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện các hoạt động thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ TPHCM.

Xem nội dung Quy chế tại đây.

Nguồn: https://vpub.hochiminhcity.gov.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *