Thông báo Công khai điểm kiểm tra, sát hạch vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2020 của Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh
15:52 (01/10/2020)


 

Quảng cáo