Thông báo kết quả bình chọn sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh năm 2018
17:09 (05/10/2018)

 

“Với mục đích Bình chọn và tôn vinh những sản phẩm – nhóm sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ của Thành phố có khả năng đóng góp vào sự phát triển công nghiệp cũng như sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Thành phố, từ đó xây dựng các cơ chế, chính sách để hỗ trợ phát triển các sản phẩm tiêu biểu được bình chọn.Từng bước xây dựng, hình thành danh mục các sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu của Thành phố, làm cơ sở cho các hoạt động xúc tiến, kêu gọi đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. Thông qua đó, góp phần tạo động lực khuyến khích doanh nghiệp tích cực đổi mới, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh.
Sở Công Thương đã thông tin Chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu đến các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình tham gia của 44 doanh nghiệp với 67 sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn.
 Sản phẩm tham gia bình chọn năm 2018 tập trung vào 06 nhóm ngành công nghiệp như: ngành công nghiệp cơ khí – điện; ngành công nghiệp Cao su - Nhựa; ngành Điện tử - công nghệ thông tin; ngành công nghiệp Dệt May; ngành công nghiệpDa Giày; ngành chế biến tinh Lương thực - Thực phẩm.
 
 
Ngày 20/9/2018, Hội đồng bình chọn đã tiến hành chấm điểm và xét chọn các hồ sơ tham gia, theo đó có 53 sản phẩm của 37 doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố hồ Chí Minh đạt cá tiêu chí của bình chọn sản (Danh sách chi tiết đính kèm)
Thay mặt Hội đồng bình chọn, Sở Công Thương xin trân trọng thông báo kết quả  bình chọn sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu TPHCM năm 2018 đến Quý doanh nghiệp và độc giả.
Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày ra thông báo và công bố thông tin chính thức trên cổng thông tin của Sở Công thương, Trung tâm phát triển công nghiệp hỗ trợ, báo Sài Gòn giái phóng, Báo Thanh niên, Sở Công thương sẽ trình Ủy ban nhân dân Thành phố ra quyết định công nhận các sản phẩm đạt giải. Mọi vướng mắc phát sinh về kết quả Chương trình bình chọn sẽ được giải quyết theo Quy chế bình chọn tại Quyết định số 753/QĐ-UBND ngày 25/02/2016. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: Trung tâm phát triển công nghiệp hỗ trợ TP.HCM, 163 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3 (lầu 10); website: congthuonghcm.vn; người liên hệ: Chị Giang - 0938 213826.”

Thông báo 7434

 

Quảng cáo