Lấy ý kiến góp ý xây dựng Nghị quyết ban hành Quy định về Chương trình Kích cầu đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ của thành phố Hồ Chí Minh
10:55 (11/05/2018)
 

Nhằm khuyến khích các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ mạnh dạn đầu tư đổi mới máy móc, thiết bị công nghệ, tạo động lực phát triển sản xuất, góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển, làm đầu tàu kinh tế của cả nước. Để qui định phù hợp Luật ban hành văn bản, theo chỉ đạo của UBND thành phố Sở Công Thương đề xuất ban hành “Nghị quyết ban hành  Quy định về Chương trình kích cầu đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ của Thành phố Hồ ChíMinh”,

Trên cơ sở rà soát, tổng hợp nội dung của Quyết định số 15/2017/QĐ- UBND ngày 16 tháng 03 năm 2017 và sửa đổi, bổ sung các nội dung theo góp ý của các Sở, ban, ngành và các đơn vị thụ hưởng, Sở Công Thương đã lập dự thảo Báo cáo về việc đánh giá tác động của Chương trình kích cầu đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ đồng thời lập Tờ trình dự thảo nội dung Nghị quyết ban hành Quy định về Chương trình kích cầu đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ của Thành phố Hồ ChíMinh.

Sở Công Thương kính đề nghị Cơ quan, Tổ chức, cả nhân có liên quan vui lòng cho ý kiến góp ý các bản dự thảo nêu trên (Đính kèm Mẫu Phiếu góp ý) thông tin đóng góp xin gửi phản hồi về Sở Công Thương trước ngày 30/05/2018 theo địa chỉ sau:

       

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TP.HCM

       

Địa chỉ: Lầu 10, 163 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3.

Người liên hệ: Ông Phạm Viết Duy – Trưởng phòng Công nghiệp hỗ trợ
Email:
pvduy.sct@tphcm.gov.vn, duyscn@yahoo.com

Điện thoại: (028)38226911; DĐ: 0913736067

Rất mong sự quan tâm, phối hợp góp ý của quý cơ quan./.

 

( Đính kèm: Dự thảo Tờ trình Về đề nghị xây dựng Nghị quyết ban hành Quy định về Chương trình Kích cầu đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ của thành phố Hồ Chí Minh và Dự thảo Báo cáo Về việc đánh giá tác động của Chương trình kích cầu đầu tư trong lĩnh vực Công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hồ ChíMinh).

File đính kèm : 
1. Mẫu phiếu ý kiến đóng góp
2. Dự thảo nghị quyết
3. Tờ trình UBND TP.HCM
4. Báo cáo tác động


 
Quảng cáo