Tổ chức lớp tập huấn “Kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm”
15:25 (03/04/2018)

 

SỞ CÔNG THƯƠNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức lớp tập huấn “Kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm”

            Căn cứ Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ quy định Danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới;

            Căn cứ Thông tư số 44/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định Danh mục hàng công nghiệp nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

            Trung tâm phát triển công nghiệp hỗ trợ phối hợp Phòng kỹ thuật an toàn môi trường - Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp tập huấn về kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm như sau:

- Đối tượng tham dự:

            Người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, người áp tải, nhân viên xếp dỡ và thủ kho hàng công nghiệp nguy hiểm

- Thời gian tổ chức: Ngày 20/4/2018

(sáng : 08h30 – 11h00; chiều : 13h30 - 16h00)

- Địa điểm học: Lầu 1 - Số 178 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 6, quận 3, Tp.HCM.

- Học phí: 1.000.000 đồng/ 01 học viên

Các học viên sẽ được Sở Công Thương cấp “Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm”  khi đáp ứng đủ điều kiện về thời lượng tham gia và kết quả bài thu hoạch.

- Liên hệ đăng ký tham gia lớp học:

Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ Tp.HCM

Địa chỉ: 163 Hai Bà Trưng (lầu 10), Phường 6, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại: (08)73.050.008 (máy nhánh : 20) / Fax: 38.234.380

Email: ntmhanh.sct@tphcm.gov.vn, nganxuan6292@gmail.com

            Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ TP.HCM thông báo đến quý doanh nghiệp về chương trình đào tạo trên.

a.   Thành phần hồ sơ bao gồm (Điều 8 – Thông tư số 44/2012/TT-BCT):

1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (theo mẫu);

2. Bản sao có chứng thực Giấy phép lái xe phù hợp với loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sử dụng để vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm;

3. Hai (02) ảnh cỡ 3 × 4 cm của người đề nghị cấp Giấy chứng nhận.

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 

File đính kèm:

Danh sách tham gia

PL6_ATKTCN_M1

TT 44-2012-BCT

 

Quảng cáo