Công ty TNHH Điện tử Samsung tìm kiếm nhà cung ứng linh kiện trong nước
10:46 (12/09/2017)
 

      Công ty TNHH Điện tử Samsung tìm kiếm nhà cung ứng linh kiện trong nước

Với mục tiêu mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cung ứng của các

doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, Sở Công thương TPHCM nhận đề

nghị của Công ty TNHH Điện tử Samsung về giới thiệu các doanh nghiệp Việt

Nam tiềm năng cho hoạt động “Triển lãm tìm kiếm doanh nghiệp của Samsung” sẽ

được tổ chức vào tháng 10/2017 tại TPHCM, Sở Công thương kính mời các doanh

nghiệp sản xuất lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ tham khảo danh mục linh kiện ưu tiên

mà Samsung đang tìm kiếm nhà cung cấp trong nước và đăng ký tham gia kết nối.

(Đính kèm chi tiết danh mục linh kiện tìm kiếm nhà cung cấp của Samsung). Trong

danh mục khoảng 59 sản phẩm linh kiện tìm kiếm lần này, Bộ phận phát triển nhà

cung cấp của SAMSUNG tại Việt Nam ưu tiên 03 nhóm linh kiện:1. motor ; 2.

Tuner; 3. Automation Equipment (thiết bị tự động hóa dùng cho dây chuyền sản

xuất).

      Đây là hoạt động định kỳ mà Công ty TNHH Điện tử Samsung triển khai nhằm tìm

kiếm các nhà cung ứng tiềm năng trong nước và nếu các doanh nghiệp được đánh

giá tiềm năng, sẽ được Bộ phận phát triển nhà cung cấp của SAMSUNG tại Việt

Nam đến làm việc trực tiếp tại nhà máy.

      Ngoài ra, các doanh nghiệp tiềm năng sẽ được mời tham dự “Triển lãm tìm kiếm

doanh nghiệp của Samsung” sẽ được tổ chức vào tháng 10/2017 tại TPHCM.

      Các doanh nghiệp quan tâm, đăng ký tham gia kết nối theo mẫu đính kèm và

phản hồi thông tin trước 16g00 ngày 15/9/2017 cho Trung tâm Phát triển công

nghiệp hỗ trợ TP.HCM (gọi tắt CSID).
      Người liên hệ: Mỹ Thịnh : 0938.006.608 
- email : thinhdtm@gmail.com
/ Quang Trung : 0888.109.339 - email: 
csid.showroom@gmail.com.

Mong nhận được thông tin phản hồi của Quý doanh

nghiệp. Trân trọng. chi tiết, truy cập : www.congthuonghcm.vn

 
Phụ lục đính kèm

Quảng cáo