Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh phía Nam lần IV năm 2017 Sự kiện “Giao lưu và tìm hiểu thực tế hoạt động triển khai về công nghiệp hỗ trợ (CNHT) tại TPHCM - tham quan Trung tâm trưng bày sản phẩm CNHT”
09:43 (18/08/2017)
 
Quảng cáo