Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tham quan và làm việc tại Trung tâm Trưng bày sản phẩm Công nghiệp Hỗ trợ TP.HCM
08:48 (14/07/2017)
 
Quảng cáo