Chương trình đánh giá, công bố các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam 2017
16:10 (21/06/2017)
 
           
             Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại thông báo số 398/TB-VPCP ngày 15/12/2015 về việc xếp hạng doanh nghiệp bền vững từ năm 2016 và phát huy thành công của Chương trình đánh giá xếp hạng, xếp hạng các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam 2016, Phòng thương mai và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tiếp tục tổ chức Chương trình đánh giá, công bố các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam 2017. Chương trình được phồi hợp thực hiện giữa VCCI với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên Môi trường, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và Ủy ban Chứng khoán nhà nước. Lễ công bố các doanh nghiệp phát triển bền vững dự kiến được tổ chức vào tháng 12/2017.
 
            Các đơn vị tham gia chương trình có thể xem thông tin và nộp hồ sơ trực tuyến trên website: vbcsd.vn hoặc gửi về Ban tổ chức Chương trình theo địa chỉ sau: Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững, VCCI – tầng 4 tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội. Hạn nộp hồ sơ trước ngày 30/09/2017.

            Sở Công Thương thông tin đến Hội doanh nghiệp, Hội ngành nghề và phòng kinh tế 24 quận, huyện để phổ biến đến doanh nghiệp biết và tham gia.
Quảng cáo