Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đăng ký khuyến mại trực tuyến.
11:02 (01/07/2016)

     Thực hiện lộ trình xây dựng cơ quan dịch vụ hành chính công với công nghệ số hóa nhằm tiến tới phục vụ tốt hơn cho người dân, từ tháng 4/2016 Sở Công Thương TP.HCM triển khai đăng ký khuyến mại trực tuyến.

     Trang khuyến mại do Sở Công Thương Thành Phố Hồ Chí Minh thiết lập nhằm quản lý, hỗ trợ và cung cấp thông tin về các chương trình khuyến mại cho thương nhân và người tiêu dùng trên địa bàn Thành Phố.

     Thương nhân sau khi đăng nhập bằng tài khoản đã được đăng ký và xác thực bởi Sở Công Thương có thể thực hiện các chương trình khuyến mại một cách đơn giản và thuận tiện, tiết kiệm được thời gian, chi phí in ấn hồ sơ, chi phí đi lại và có thể thực hiện bất cứ lúc nào nên thương nhân dễ dàng sắp xếp thời gian và chủ động trong công việc. Kết quả được hiển thị ngay sau khi hồ sơ được xử lý. Mọi thông tin về chương trình khuyến mại của Thương nhân phù hợp với các quy định về khuyến mại sẽ được hiển thị trên trang web của hệ thống để thông tin chương trình khuyến mại đến người tiêu dùng. Thương nhân dễ dàng quản lý, thống kê và xuất ra báo cáo các chương trình khuyến mại đã nộp thông qua các công cụ hỗ trợ trên website.

     Tất cả các Thương nhân có nhu cầu đăng ký thực hiện khuyến mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có thể truy cập vào website: www.khuyenmaihcmc.vn để xem hướng dẫn chi tiết và thực hiện đăng ký trực tuyến./.

(Trích dẫn từ nguồn: http://www.khuyenmaihcmc.vn/tong-quan)

Quảng cáo