Tuyên truyền thông tin về Chương trình kích cầu của Thành phố cho cộng đồng doanh nghiệp tại Quận 9, Tp.HCM.
16:34 (29/06/2016)

Sáng ngày 14/06/2016, tại hội trường Ủy ban nhân dân Quận 9 đã diễn ra chương trình họp mặt đối thoại giữa lãnh đạo quận và các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn năm 2016 nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế trên địa bàn quận gặp gỡ, giao lưu, học tập kinh nghiệp và liên kết trong sản xuất kinh doanh, phát huy và khai thác tốt các tiềm năng và lợi thế của quận, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận ngày càng ổn định và bền vững.

Họp mặt diễn ra với đại diện của lãnh đạo UBND Quận 9, đại diện của Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế TP.HCM, Ngân hàng nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Trung tâm phát triển công nghiệp hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh và đại diện của các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn Quận 9.

Tại đây, được sự phân công của lãnh đạo đơn vị đại điện Trung tâm phát triển công nghiệp hỗ trợ - Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh đã tham dự cuộc hội nghị đối thoại với doanh nghiệp Quận 9 và trình bày nội dung chương trình kích cầu đầu tư, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của Thành phố theo Quyết định 50/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 thuộc lĩnh vực công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ để cho cộng đồng doanh nghiệp Quận 9 thêm thông tin về chương trình kích cầu hỗ trợ doanh nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh.

Qua buổi họp mặt đối thoại trên, bà Lê Thị Kim Chi, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Quận 9 đã đưa ra những tổng kết cho hội nghị như sau: Quận 9 đang trên đà phát triển hoạt động thương mại dịch vụ, sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tăng đều qua từng năm. Với số lượng hơn 9.000 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thì chương trình kích cầu đầu tư theo Quyết định 50 của Thành phố là một chương trình hỗ trợ tốt cho doanh nghiệp. Thông qua trao đổi đối thoại lãnh đạo quận 9 tiếp tục tiếp nhận những ý kiến phản ánh những khó khăn, vướng mắc và giải đáp các thắc mắc của doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh thuộc thẩm quyền của quận, đồng thời kiến nghị Thành phố kịp thời tháo gỡ những khó khăn, giúp cho doanh nghiệp thuận lợi trong quá trình hoạt động.

Bài ảnh: Mỹ Thịnh – P.CNHT

Quảng cáo