Hội nghị tiết kiệm năng lượng toàn quốc lần thứ 6 năm 2013
07:16 (03/11/2013)

     Nhận thấy vai trò quan trọng của năng lượng và việc sử dụng năng lượng trong phát triển kinh tế xã hội. Những năm gần đây, Nhà nước, các Sở, ngành đã và đang ban hành nhiều văn bản chính sách, hành động hiệu quả để tránh làm cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên của quốc gia.
   
   Trong 2 ngày 17 - 18/10/2013, Văn phòng Tiết Kiệm Năng Lượng - Tổng cục Năng lượng – Bộ Công Thương phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị tiết kiệm năng lượng (TKNL) toàn quốc lần thứ 6 góp phần triển khai chương trình tiết kiệm năng lượng sâu rộng trên cả nước.

   Tại Hội nghị, ông Cao Quốc Hưng – Phó tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng – Bộ Công Thương  đã nhấn mạnh việc xây dựng mục tiêu cụ thể về TKNL theo từng năm và từng ngành. Bên cạnh đó, hoạt động TKNL cần đi sâu vào những hoạt động như nâng cao năng lực cho các Trung tâm TKNL; đào tạo cán bộ kiểm toán năng lượng; đào tạo cán bộ chuyên trách; hỗ trợ các DN thay đổi công nghệ, sáng tạo ý tưởng…

Ký kết Hợp tác chiến lược toàn diện giữa TT TKNL Hà Nội và TT TKNL TP Hồ Chí Minh
Ký kết Hợp tác chiến lược toàn diện giữa TT TKNL Hà Nội và TT TKNL TP Hồ Chí Minh
(Nguồn ảnh: tietkiemnanglang.com.vn)   

   Thông qua Hội nghị tiết kiệm năng lượng toàn quốc lần này, các đại biểu cũng đưa ra nhiều ý kiến tham luận, đề xuất, giải pháp như: Tăng cường kinh phí tuyên truyền; tìm kiếm, giới thiệu sản phẩm, thiết bị để giới thiệu cho các doanh nghiệp; tạo nguồn vốn vay ưu đãi giúp doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ…
   
   Trên cơ sở đó, Lãnh đạo Cục Năng lượng thống nhất chương trình mục tiêu từ nay đến năm 2015 mỗi địa phương sẽ tự chọn một mô hình điểm để nhân rộng. Trên cơ sở đó, Tổng cục năng lượng sẽ hỗ trợ nguồn kinh phí cùng địa phương  thực hiện.

   Tại hội nghị, Trung tâm TKNL thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội ký kết chương trình hợp tác triển khai về TKNL nhằm phát động phong trào của các địa phương trong việc liên kết hợp tác, tạo sự lan tỏa lớn trong toàn xã hội.

   Đã có nhiều bài học kinh nghiệm thiết thực được chia sẻ, giúp đinh hướng hoạt động cụ thể, tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức sang hành động của cộng đồng. Qua đó góp phần giảm mức tiêu thu năng lượng, thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Năm 2014, Hội nghị TKNL toàn quốc sẽ được tổ chức tại Tiền Giang.


Thu Hương

 

 

Quảng cáo