Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sư và thương mại giữa Việt Nam và An-giê-ri có hiệu lực từ tháng 6 năm 2012
17:17 (14/07/2012)
 Congthuonghcm.vn - An-giê-ri là nước có quan hệ truyền thống hữu nghị hết sức tốt đẹp với Việt Nam, là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại Châu Phi. Năm 2011, xuất khẩu của Việt Nam sang An-giê-ri lần đầu tiên vượt con số 100 triệu USD, đạt 100,2 triệu USD tăng 32,5% so với năm 2010.


Tuy nhiên cũng giống như trong các trao đổi thương mại nói chung, giao dịch giữa các đối tác Việt Nam với An-giê-ri cũng có xảy ra những bất đồng, tranh chấp thương mại. Vì vậy để tăng cường tương trợ tư pháp song phương trong lĩnh vực dân sự và thương mại, Việt Nam và An-giê-ri đã ký Hiệp định thương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự và thương mại ngày 14 tháng 4 năm 2010. Hiệp định này có hiệu lực từ ngày 24 tháng 6 năm 2012. Cùng với những Hiệp định đã được ký kết giữa hai nước như: Hiệp định thương mại, Hiệp định hợp tác kinh tế, khoa học kỹ thuật, Hiệp định miễn thị thực đối với hộ chiếu ngoại giao và công vụ, Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực văn hoá thông tin, Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, Nghị định thư hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, Hiệp định về vận tải biển; Hiệp định này sẽ là góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý quan trọng trong quan hệ song phương giữa hai nước, góp phần hỗ trợ công dân hai nước trong quá trình triển khai hoạt động và giải quyết tranh chấp có thể phát sinh trong giao dịch tại nước kia, từ đó tăng cường và mở rộng mối quan hệ đối tác nhiều mặt Việt Nam – An-giê-ri.

Chi tiết nội dung Hiệp định như file gửi kèm.

Theo Đặng Thị Thanh Phương
ttnn.com.vn
Quảng cáo