THÔNG BÁO HỘI CHỢ - TRIỂN LÃM NĂM 2017
THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH HỘI CHỢ NĂM 2017
                                                                           **********
I.                          TRIỂN LÃM QUỐC TẾ LẦN THỨ 10 VỀ CÔNG NGHỆ & THIẾT
BỊ ĐIỆN  VIETNAM ETE 2017 VÀ HỘI CHỢ TRIỂN LÃM QUỐC
TẾ LẦN THỨ 7 CÔNG NGHỆ SẢN PHẨM TIẾT KIỆM NĂNG
LƯỢNG & NĂNG LƯỢNG XANH  ENERTEC EXPO 2017
.
 
Thời gian:      Từ ngày 19 đến ngày 22/7/2017;
   Địa điểm:       Trung tâm Hộichợ &Triển lãm Sài Gòn (SECC),
                          799 Nguyễn Văn Linh Quận 7, TP.Hồ Chí Minh.
Đơn vị:           Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh:
tổ chức           Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ:          163 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh,
Điện thoại:     Tel: 84-8. 73 050.008 Ext: 22;29;31   Fax: 848. 38 23 4380;
                         0916.268.004 (Mr.Trường)                   0903.616.438 (Ms.Nguyệt)          
 Email:             dmtruong.sct@tphcm.gov.vn               ntnguyet.sct@gmail.com
 Website:        www.congthuonghcm.vn  hoặc www.congthuong.hochiminhcity.gov.vn    
                    
II.                           HỘI CHỢ KHUYẾN MẠI 2017
Thời gian:       Từ ngày 29/8/2017 đến ngày 03/9/2017;  mở cửa từ 9h00 - 21h30
   Địa điểm:        Nhà Thi đấu Thể dục Thể Thao Phú Thọ- Số 01 Lữ Gia , Quận 11, TP.HCM.
Đơn vị:           Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh:
tổ chức           Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ:          163 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh,
Điện thoại:     Tel: 84-8. 73 050.008 Ext: 22; 29; 31      Fax: 848. 38 23 4380;
                         0988.660.383  (Thanh Thúy)                    0903.616.438 (Thị Nguyệt)         
Email:              ntthuy.sct@tphcm.gov.vn                         ntnguyet.sct@gmail.com
Website:          www.congthuonghcm.vn  hoặc www.congthuong.hochiminhcity.gov.vn                       
                         
III.                           HỘI CHỢ XÚC TIẾN TIÊU DÙNG 2017
Thời gian:       Từ ngày 28/12/2017 đến ngày 02/01/2018;  mở cửa từ 9h00 - 21h30
   Địa điểm:        Nhà Thi đấu Thể dục Thể Thao Phú Thọ- Số 01 Lữ Gia , Quận 11, TP.HCM.
Đơn vị:           Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh:
tổ chức           Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ:          163 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh,
Điện thoại:     Tel: 84-8. 73 050.008 Ext: 22;29;31   Fax: 848. 38 23 4380;
                         0933.638.568  (Hồng Quân)                 0903.616.438 (Thị Nguyệt)         
Email:             nhquan.sct@tphcm.gov.vn       -            ntnguyet.sct@gmail.com
 Website:        www.congthuonghcm.vn  hoặc www.congthuong.hochiminhcity.gov.vn