THÔNG BÁO HỘI CHỢ - TRIỂN LÃM NĂM 2016

  I. TRIỂN LÃM QUỐC TẾ LẦN THỨ 9 VỀ CÔNG NGHỆ & THIẾT BỊ ĐIỆN  VIETNAM ETE 2016 VÀ HỘI CHỢ TRIỂN LÃM QUỐC TẾ LẦN THỨ 6 CÔNG NGHỆ SẢN PHẨM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG & NĂNG LƯỢNG XANH - ENERTEC EXPO 2016.

Thời gian: Từ ngày 20 đến 23/7/2016

Địa điểm: Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC), 779 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Liên hệ:   Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh:

                  Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh

                   Địa chỉ: Số 163 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

                   Điện thoại: 848. 54.040.093 Ext: 22;29;30             Fax: 848. 38 23 4380

                   Email: nttthuy.sct@tphcm.gov.vn             -  0988.660.383 (Thanh Thúy)

                              ntnguyet.sct@tphcm.gov.vn             -  0903.616.438 (Ms.Nguyệt)

                             dmtruong.sct@tphcm.gov.vn          -  0916.268.004 (Mạnh Trường)

                   Website: www.congthuonghcm.vn  hoặc www.congthuong.hochiminhcity.gov.vn

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  II. HỘI CHỢ KHUYẾN MẠI 2016

 Thời gian: Từ ngày 30/8/2016 đến ngày 04/9/2016;  mở cửa từ 9h00 - 21h30

 Địa điểm:  Nhà Thi đấu Thể dục Thể Thao Phú Thọ- Số 01 Lữ Gia , Quận 11, TP.HCM.

 Liên hệ:    Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh:

                    Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh

                     Địa chỉ: Số 163 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

                     Điện thoại: 848. 54.040.093 Ext: 22;29;39           Fax: 848. 38 23 4380;

                     Email: nttthuy.sct@tphcm.gov.vn              -  0988.660.383 (Thanh Thúy)

                                ntnguyet.sct@tphcm.gov.vn             -  0903.616.438 (Ms. Nguyệt)

                                ttnhan.sct@tphcm.go.vn                -  0909.122.893 (Ngọc Hân)

                    Website: www.congthuonghcm.vn  hoặc www.congthuong.hochiminhcity.gov.vn

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

  III. HỘI CHỢ XÚC TIẾN TIÊU DÙNG 2016

   Thời gian: từ ngày 28/12/2016 - 02/01/2017;  mở cửa từ 9h00 - 21h30.

   Địa điểm:  Nhà thi đấu thể dục thể thao Phú Thọ; số 01 Lữ Gia, Quận 11.TP.HCM

   Liên hệ:    Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh:

                    Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh

                     Địa chỉ: Số 163 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

                     Điện thoại: 848. 54.040.093 Ext: 22;29;32             Fax: 848. 38 23 4380;

                     Email: nttthuy.sct@tphcm.gov.vn               - 0988.660.383 (Thanh Thúy)

                                ntnguyet.sct@tphcm.gov.vn               -  0903.616.438 (Ms.Nguyệt)

                                quan1512000@gmail.com               - 0933.638.568  (Hồng Quân)

                      Website: www.congthuonghcm.vn  hoặc www.congthuong.hochiminhcity.gov.vn