Quyết Định 27/2018/QĐ-UBND "Ban hành Quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản công tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh"
00:48 (14/06/2019) | Tải về

Số hiệu:
Cơ quan ban hành:

 
Quảng cáo