Thông tư liên tịch Hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương
15:12 (03/06/2016) | Tải về

Số hiệu: Số: 26/2014/TTLT-BTC-BCT
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính - Bộ Công thương

 
Quảng cáo