Thông tư số 06/2012/TT-BCT ngày 27 tháng 3 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết trình tự, thủ tục cấp giấy phép thành lập và hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.
11:25 (03/06/2016) | Tải về

Số hiệu: số 06/2012/TT-BCT
Cơ quan ban hành: BỘ CÔNG THƯƠNG

 
Quảng cáo