Nghị định số 100/2011/NĐ-CP ngày 28/10/2011 của Chính phủ quy định về thành lập và hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.
11:22 (03/06/2016) | Tải về

Số hiệu: số 100/2011/NĐ-CP
Cơ quan ban hành: Chính phủ

 
Quảng cáo