Quyết định Số 5593/QĐ-UBND ngày 02/11/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh
15:54 (29/04/2016) | Tải về

Số hiệu: Số 5593/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

 
Quảng cáo