Vinataba: 5 mục tiêu phát triển công nghệ
09:32 (15/10/2010)

Hơn 564 sáng kiến được triển khai áp dụng vào sản xuất và tự thiết kế chế tạo đưa vào sử dụng trên 50 máy móc thiết bị sản xuất nguyên chiếc... là thành quả của hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ (KHCN) của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (TCTTL) trong 5 năm qua (2006-2010) làm lợi hàng chục tỷ đồng.

Hàng trăm đề tài xuất sắc được nghiệm thu


Phó tổng giám đốc – Đặng Xuân Phương cho biết, 5 năm qua, công tác KHCN của TCTTL đã đạt được nhiều thành tích trên nhiều lĩnh vực, tạo ra những chuyển biến tích cực về cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị, trình độ công nghệ,… đã có được những sản phẩm bánh kẹo, thuốc lá có tính cạnh tranh cao, đáp ứng được nhu cầu của thị trường trong nước và bước đầu tham gia chiếm lĩnh thị trường nước ngoài, đặc biệt là trong lĩnh vực xuất khẩu thuốc lá điếu.


Nhiều giống thuốc lá mới chất lượng cao được đưa vào trồng

Trong giai đoạn này, tổng công ty đã có hơn 564 sáng kiến được triển khai áp dụng vào sản xuất, giá trị làm lợi hàng chục tỷ đồng, tự thiết kế chế tạo và đưa vào sử dụng trên 50 máy móc thiết bị sản xuất nguyên chiếc. Trong tổng số 82 đề tài/nhiệm vụ nghiên cứu các cấp đã có 38 đề tài đạt xuất sắc (chiếm tỷ lệ 46,3%), 41 đề tài đạt loại khá (chiếm tỷ lệ 50,0%) và 3 đề tài nghiệm thu đạt loại trung bình (chiếm tỷ lệ 3,7%). Đặc biệt, cả 2 dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước và cấp Bộ đều đã được nghiệm thu đạt xuất sắc (chiếm tỷ lệ 100%). Trong điều kiện không tăng năng lực sản xuất, tổng công ty chủ trương đầu tư, đổi mới công nghệ theo hướng: hiện đại có chọn lọc ở những lĩnh vực, công đoạn cần thiết, và thải loại dần công nghệ lạc hậu, tiêu tốn năng lượng và gây ô nhiễm... Giai đoạn 2006 - 2010, toàn tổng công ty đã thực hiện giá trị đầu tư 721 tỷ đồng máy móc thiết bị (MMTB) trên tổng số vốn đầu tư 1.160 tỷ đồng với 63 hạng mục, dây chuyền, MMTB mới 100%.

Thực hiện tiến trình hiện đại hóa - tốc độ hóa - đồng bộ hóa - chuyên biệt hóa, nhiều đơn vị đã mạnh dạn đầu tư những dây chuyền máy móc thiết bị hiện đại: Công ty Thuốc lá Sài Gòn đầu tư mới dây chuyền 6 tấn/giờ tại nhà máy mới trong khu công nghiệp Vĩnh Lộc với trình độ tự động hóa ở mức cao; đầu tư các dây chuyền vấn điếu - đóng bao thế hệ mới Protos-Focke hiện đại có tốc độ 10.000 điếu/phút - 420 bao/phút… Các đơn vị như Bắc Sơn, Thanh Hóa, Long An, Bến Tre, Cửu Long,… cũng tích cực đầu tư những dây chuyền MMTB có trình độ công nghệ tiên tiến, đáp ứng yêu cầu sản xuất.

Phát triển khoa học công nghệ: Hướng tới 5 mục tiêu

Theo ông Đặng Xuân Phương, tổng công ty định hướng đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ KHCN, công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý điều hành doanh nghiệp; đầu tư nghiên cứu các đề tài khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực công nghệ phẩm (bánh kẹo, đồ uống, thực phẩm); kiện toàn hệ thống kiểm tra chất lượng sản phẩm; nghiên cứu đầu tư cải tiến máy móc thiết bị sản xuất để phát triển các sản phẩm cao cấp, có giá trị cao nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu người tiêu dùng. Theo đó, mục tiêu công tác KHCN của tổng công ty giai đoạn 2011-2015 hướng tới 5 mục tiêu quan trọng. Thứ nhất, tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động công tác KHCN của tổng công ty thích ứng theo mô hình tập đoàn kinh tế mạnh trong lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng. Tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu của tổng công ty trong ngành thuốc lá Việt Nam về trình độ KHCN, khoa học quản lý. Thứ hai, xây dựng chiến lược phát triển KHCN phù hợp với Chiến lược phát triển giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn 2030. Thứ ba, tiếp tục tăng cường đầu tư cho nghiên cứu khoa học, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho sản xuất. Kiện toàn và đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực thực phẩm, bánh kẹo. Phấn đấu 50% đề tài nghiên cứu khoa học có địa chỉ ứng dụng. Thứ tư, tăng cường đầu tư đổi mới công nghệ, MMTB sản xuất, xây dựng KHCN đạt trình độ trung bình tiên tiến trong khu vực. Thứ năm, đào tạo và tuyển chọn các chuyên gia giỏi, đầu đàn cho các lĩnh vực…

Để đạt được 5 mục tiêu này, tổng công ty kêu gọi các đơn vị thành viên cần nỗ lực hơn nữa trong công tác KHCN, có chính sách đầu tư thỏa đáng cho KHCN, tích cực đổi mới công nghệ, đổi mới MMTB để sản xuất sản phẩm có tính cạnh tranh cao, tham gia tích cực tiến trình hội nhập quốc tế. Phấn đấu để có những sáng kiến cải tiến kỹ thuật, các giải pháp hữu ích, sáng chế được đăng ký và bảo hộ bản quyền.

Theo Báo Công Thương Điện Tử

Quảng cáo