Đà Nẵng tiết kiệm năng lượng
14:25 (06/04/2012)

Congthuonghcm.vn - Năm 2012, Đà Nẵng tiếp tục triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố (giai đoạn 2011- 2015).

Theo đó , Đà Nẵng sẽ tập trung vào việc nâng cao vai trò quản lý Nhà nước trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; nâng cao nhận thức cho cộng đồng để sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hỗ trợ các nhà sản xuất các sản phẩm tiết kiệm năng lượng để đưa sản phẩm đến với doanh nghiệp và người dân; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các công trình tòa nhà, trong hoạt động giao thông vận tải.


Năm 2011, thực hiện Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, với sự nỗ lực của toàn thành phố, đặc biệt là các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm, thành phố đã tiết kiệm được 33,4 triệu kWh điện, gấp 2,27 lần so với chỉ tiêu giao và bằng 2,34% sản lượng điện thương phẩm cả thành phố năm 2011. Nhờ vậy, tình hình cấp điện trong năm 2011 đã tốt hơn rất nhiều so với dự kiến, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của thành phố. Hiện nay, thành phố có 31 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm. Theo đó, các cơ sở sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, đơn vị vận tải có tiêu thụ năng lượng tổng cộng trong một năm quy đổi ra 1.000 tấn dầu tương đương. Các công trình xây dựng được dùng làm trụ sở, văn phòng làm việc, nhà ở, cơ sở giáo dục, y tế, vui chơi giải trí, thể dục thể thao…có tiêu thụ năng lượng tổng cộng trong một năm quy đổi ra 500 tấn dầu tương đương. Ngoài ra, những cơ sở này còn có trách nhiệm công bố chính sách, mục tiêu và kế hoạch hàng năm, có mạng lưới và người quản lý năng lượng tại cơ sở, kiểm toán năng lượng 3 năm/lần, định kỳ tổ chức đào tạo tập huấn cho người lao động về sử dụng năng lượng tiết kiệm...Do đó, việc các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở y tế, trường học, các tổ chức chính trị - xã hội ban hành Quy chế sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả đã góp phần không nhỏ trong chương trình tiết kiệm năng lượng.

Dự kiến năm 2012, công suất sử dụng điện cao nhất của thành phố là 300 MW, cao hơn 10% so với năm 2011 và sản lượng dự kiến là 1,6 tỷ kWh, cao hơn gần 200 triệu kWh so với năm 2011, vì vậy, việc sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm vẫn là giải pháp quan trọng để bảo đảm cấp điện cho các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Theo tietkiemnangluong.com.vn

Quảng cáo