Thêm 210MW bổ sung vào lưới điện quốc gia
09:43 (24/02/2012)

 

 

Congthuonghcm.vn - Trong tháng 2/2012, hệ thống điện quốc gia sẽ tiếp nhận thêm khoảng 210MW khi tổ máy số 1 thủy điện Xekaman 3 (124MW) và tổ máy số 1 thủy điện Đồng Nai 4 (85MW) chính thức được vận hành.

Dự kiến, tổng sản lượng điện tiêu thụ trong tháng 2 khoảng gần 9 tỉ kWh, tăng 19,6% so với cùng kỳ.

Với cơ cấu nguồn điện và tổng công suất như hiện nay, nguồn điện quốc gia sẽ đảm bảo cung cấp đủ điện cho nhu cầu nếu như không có diễn biến bất thường nào xảy ra như sự cố lởn ở các nhà máy điện, nhu cầu điện tăng cao đột biến.

Trong tháng 1/2012, tổng sản lượng điện tiêu thụ khoảng 8,2 tỉ kWh. Trong đó, tỷ trọng thủy điện sản xuất chiếm 29%, nhiệt điện than 25,3%, nhiệt điện tuabin khi 39,2%, nguồn điện nhỏ 3,8% và điện nhập khẩu Trung Quốc là 2,7%.

theo icon.evn.com.vn

Quảng cáo