Tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu: Giải pháp thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển
15:28 (03/02/2012)

Congthuonghcm.vn - Nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) có chất lượng, giá trị sử dụng cao và có tiềm năng phát triển sản xuất…, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 35/2010/TT-BCT ngày 12/11/2010 qui định về việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (Thông tư 35).

Theo đó, đối tượng bình chọn là các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của các cơ sở sản xuất CNNT trực tiếp đầu tư sản xuất tại khu vực nông thôn. Việc bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu được đánh giá qua 4 tiêu chí cơ bản là: doanh thu, khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường; chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật - xã hội; tính văn hoá, thẩm mỹ và tiêu chí khác (như chứng chỉ liên quan đến chất lượng sản phẩm, các giải thưởng, bằng khen).

Sản phẩm tham gia bình chọn phải do chính cơ sở sản xuất ra sản phẩm đó đăng ký tham gia bình chọn; không phải là sản phẩm sao chép và việc sản xuất sản phẩm đó không vi phạm quy định về quyền sở hữu trí tuệ và các quy định khác liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp. Các nhóm sản phẩm được bình chọn là: Thủ công mỹ nghệ; Sản phẩm chế biến nông, lâm, thuỷ sản và đồ uống; Sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí và nhóm sản phẩm khác. Sau hơn một năm triển khai thực hiện Thông tư 35, các địa phương đã xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức bình chọn cũng như kêu gọi các doanh nghiệp tham gia, như Bình Phước, Thái Bình, Thừa Thiên Huế, Bình Thuận, Bình Định… đã triển khai ở cấp xã, huyện.

Tính đến tháng 11/2011, Hà Nội là địa phương đầu tiên tổ chức bình chọn cấp tỉnh, thành phố, vì vậy đã tập trung tuyên truyền, vận động các cơ sở CNNT trên địa bàn hưởng ứng tham gia. Tại Hội chợ hàng thủ công mỹ nghệ (ngày 8/11/2011), 53/103 sản phẩm tham gia bình chọn từ 41 cơ sở (08 doanh nghiệp vừa và nhỏ và 33 hộ kinh doanh) đã được trao Giấy chứng nhận “Sản phẩm được bình chọn là sản phẩm CNNT tiêu biểu TP. Hà Nội năm 2011”. Đại diện lãnh đạo Sở Công Thương Hải Dương cho biết, việc bình chọn sản phẩm CNNT ở Hải Dương được thực hiện một cách dân chủ, công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định của Thông tư 35 cùng quy định của Nhà nước về giải thưởng hiện hành. Năm 2011, Hải Dương tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu ở cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh để tiếp tục tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực và quốc gia năm 2012...

Động lực thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển. Đặc trưng của sản phẩm CNNT là những sản phẩm mang tính thủ công, tính văn hóa, thẩm mỹ cao nhưng giá trị không quá lớn. Sản phẩm thường mang tính nhỏ lẻ (hộ gia đình, hợp tác xã). Sản phẩm CNNT tiêu biểu có thể là đại diện cho một làng nghề truyền thống, nơi lưu giữ và thể hiện những nét riêng biệt của văn hoá và nghệ thuật của một địa phương hay vùng, miền. Và chắc chắn người dân ở nhiều làng nghề đang nắm trong tay nhiều bí quyết để sản xuất ra các sản phẩm thủ công có giá trị cao nhưng vẫn chưa biến được điều đó thành nguồn lợi thực sự. Tôn vinh sản phẩm CNNT tiêu biểu là hoạt động mang ý nghĩa lớn trong việc tạo động lực thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển. Vì vậy, việc khuyến khích phát triển sản phẩm tiêu biểu cũng cần phải có định hướng cho việc phát triển sản phẩm quốc gia gắn kết với vùng miền.

Để sản phẩm CNNT tiêu biểu sớm thực sự là nguồn hàng hóa có giá trị cao, mang lại lợi ích to lớn về kinh tế thì cần hơn nữa việc đầu tư xây dựng những chính sách phù hợp cho việc phát triển thương hiệu sản phẩm, mở rộng thị trường đồng thời các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất CNNT cũng phải chủ động cập nhật thông tin, tìm kiếm thị trường, đổi mới công nghệ, học hỏi kỹ năng và kiến thức quản lý, mạnh dạn đầu tư để sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu phát triển ngày càng mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng.

Theo Trang thông tin điện tử Cục công nghiệp địa phương

Quảng cáo