Năm 2011 cả nước tiết kiệm 1,31 tỷ kWh
15:07 (03/02/2012)

Congthuonghcm.vn - Theo ước tính của EVN, sản lượng điện tiết kiệm được trên cả nước  năm 2011 khoảng 1,31 tỷ KWh, tương đương mức 1,42% so với điện thương phẩm và vượt chỉ tiêu kế hoạch về tiết kiệm điện đề ra 

Trong đó, lĩnh vực sản xuất tiết kiệm hơn 526 triệu kWh, ánh sáng sinh hoạt và kinh doanh dịch vụ đạt 548 triệu kWh, chiếu sáng công cộng tiết kiệm hơn 133 triệu kWh, khối cơ quan hành chính sự nghiệp đạt 130 triệu kWh.

Năm 2011, tăng trưởng nhu cầu điện năng thấp hơn so với các năm trước là nhờ một phần vào kết quả của công tác tiết kiệm điện cũng như việc các ngành sản xuất và nhân dân đã thực hiện tích cực Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện trong sản xuất và tiêu dùng. Công tác tuyên truyền, thực hiện tiết kiệm điện đã diễn ra với nhiều hoạt động sáng tạo, liên tục và hiệu quả thiết thực.

Theo tietkiemnangluong.com.vn

Quảng cáo