Bộ Tài chính: Giá bán điện sẽ không tăng cao hơn 15,28%
15:21 (02/12/2011)

Congthuonghcm.vn - Theo Bộ Tài chính, thông tin giá bán điện năm 2012 sẽ điều chỉnh tăng 4,6% là không chính chính xác. Ngày 25/11/2011, Bộ Tài chính đã có văn bản số 16098/BTC-VP gửi các cơ quan thông tấn, báo chí để nói rõ về vấn đề này.

Theo văn bản của Bộ Tài chính: Hiện nay có một số thông tin được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng với nội dung Bộ trưởng Bộ Tài chính trả lời chất vấn của các Đại biểu Quốc hội phiên họp ngày 24/11/2011 kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XIII về giá bán điện và việc lỗ lãi trong kinh doanh xăng dầu của của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam. Để giúp công luận hiểu rõ nội dung trả lời, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Về giá bán điện, theo số liệu 4,6% mà một số cơ quan thông tấn, báo chí đăng tin chỉ là giá thành, sản xuất, có báo đăng tin là giá bán điện tăng trong năm 2012 là không chính xác.

Theo đó, việc tính toán giá thành và giá  bán điện năm 2012 được căn cứ trên cơ sở một số thông số đầu vào cơ bản như: Giá than mới, giá dầu FO (Ma dút) và DO (Đi-ê-den), giá khí... Đồng thời, để cân bằng tài chính một phần cho EVN, giảm dần khoản chi phí còn "treo lại" chưa tính hết vào giá bán điện từ năm 2010 thì cần phải phân bổ một phần các chi phí vào giá thành điện năm 2012 như: Phân bổ số lỗ sản xuất kinh doanh điện năm 2010 do phát điện giá cao; Phân bổ chênh lệch tỷ giá tính đến 31/12/2010; Phân bổ chi phí tiếp nhận lưới điện nông thôn từ 2010 trở về trước...

Với các nguyên tắc tính toán như trên, thì tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện 2012 dự kiến sẽ tăng ở mức trên 10%.

Về mức tăng giá bán điện cụ thể và thời điểm thực hiện sẽ do Thủ tướng Chính phủ quyết định, nhưng không cao hơn mức tăng 15,28% của lần điều chỉnh giá trước.

Theo Tập đoàn điện lực Việt Nam

Quảng cáo