Triển lãm cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới
16:38 (03/11/2011)

Congthuonghcm.vn - Hội chợ AgroViet 2011 không chỉ giới thiệu những sản phẩm xuất khẩu nông sản chủ lực của ngành nông nghiệp mà còn trưng bày những hình ảnh mô phỏng, phim tư liệu, văn bản hướng dẫn... liên quan đến quá trình triển khai Nghị quyết 26 NQ-TW về nông nghiệp, nông thôn, nông dân.


Theo Ban tổ chức,  với chủ đề “Nông nghiệp Việt Nam phát triển toàn diện, từng bước tiến lên hiện đại”, Hội chợ triển lãm Nông nghiệp quốc tế lần thứ 11- AgroViet 2011 năm nay sẽ dành riêng diện tích 200m2 bố trí thành 2 khu vực chính: khu xây dựng nông thôn mới và khu giới thiệu chuyên ngành.

Khu giới thiệu chuyên ngành bao gồm: giới thiệu tình hình sản xuất, xuất khẩu và triển vọng  phát triển của ngành nông nghiệp đến năm 2020. Tại đây còn có những sản phẩm xuất khẩu chủ lực, mang tính đặc trưng của các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản, diêm nghiệp, khoa học công nghệ, ngành nghề nông thôn, sản xuất chế biến nông lâm thủy sản và quan hệ quốc tế tiêu biểu như: thanh long Hoàng hậu, bưởi da xanh, vú sữa Lò Rèn, chôm chôm, hải sản chế biến, rau quả đóng hộp, chè, cà phê, tiêu, điều, giống cây trồng mới, tiêu bản vật nuôi mới cho hiệu quả cao…

 Đặc biệt, khu triển lãm (xây dựng nông thôn mới) có nhiều hình ảnh, tư liệu kỷ niệm 66 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập Bộ Canh nông (tiền thân của Bộ NN&PTNT), khẳng định ý nghĩa to lớn của những thành tựu đã đạt được trong thời kỳ đổi mới, góp phần ổn định và phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị, xã hội của đất nước. Qua đó thể thiện chiến lược phát triển của ngành, mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và mở rộng quan hệ hợp tác, kêu gọi thu hút đầu tư nước ngoài nhằm phục vụ sự phát triển bền vững của nền nông nghiệp Việt Nam trong thời kỳ mới.

Với khẩu hiệu “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, khu xây dựng nông thôn mới và chương trình tam nông sẽ bao gồm: các văn bản liên quan đến hướng dẫn xây dựng nông thôn mới như: bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, hướng dẫn quy hoạch nông nghiệp cấp xã theo bộ tiêu chí, hướng dẫn cơ chế đặc thù huy động, quản lý các nguồn vốn, đầu tư và xây dựng tại các xã thí điểm xây dựng nông thôn mới, sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 26 NQ-TW về tam nông… Ngoài ra, còn có hình ảnh, mô hình thực tế về những kết quả đã đạt được của các xã thí điểm xây dựng nông thôn mới, những thước phim tư liệu, đoạn phóng sự về điển hình xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.

Theo Ban tổ chức hội chợ, xây dựng nông thôn mới là chương trình mục tiêu quốc gia, là một cuộc cách mạng phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của người dân trong cả nước. Khu trưng bày giới thiệu thành tựu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới sẽ giúp người dân có kiến thức và nhận thức rõ trách nhiệm, quyền lợi nhằm chủ động tham gia tích cực phong trào cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới mà Thủ tướng Chính phủ phát động trong giai đoạn 10 năm 2011- 2020.

Theo baocongthuong.com.vn

Quảng cáo