Vai trò của khối dân vận, mặt trận tổ quốc, đoàn thể ở cơ sở trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
04:41 (28/10/2011)

Congthuonghcm.vn - Thành phố Hồ Chí Minh có 12 quận, huyện và 3 phường còn sản xuất nông nghiệp (quận 2, 7, 9, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Thủ Đức, Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè; Cần Giờ; phường 6, 7 (quận 8); phường 28, quận Bình Thạnh). Tổng số hộ nông nghiệp hơn 60.000. Diện tích đất nông nghiệp của thành phố là 124.680 ha, chiếm 59,63% tổng diện tích thành phố (209.100 ha). Hệ thống tổ chức Hội Nông dân thành phố gồm 12 huyện, quận và 116 xã, phường; có 97.191 hội viên sinh hoạt tại 3.689 tổ hội trong 784 chi hội. Đặc điểm nông thôn thành phố Hồ Chí Minh bao gồm vùng ven đô và ngoại thành, vừa phát triển về nông nghiệp theo truyền thống đi đôi với tổ chức sản xuất, gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ và đô thị theo quy hoạch; đang thực hiện chuyển dịch kinh tế nông nghiệp, chuyển đổi cây trồng vật nuôi theo định hướng nông nghiệp đô thị.

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ-TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; ngày 20/10/2008, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chương trình hành động số 43-CTr/TU, trong đó có chỉ đạo việc thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới cấp xã. Cùng với xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi (một trong 11 xã trên phạm vi cả nước) được Trung ương chọn thí điểm xây dựng xã nông thôn mới toàn quốc, thành phố chọn thêm 5 xã khác là Thái Mỹ(Củ Chi), Xuân Thới Thượng (Hóc Môn), Tân Nhựt (Bình Chánh), Nhơn Đức (Nhà Bè), Lý Nhơn (Cần Giờ) để xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới.

Về phía Nhà nước, Ủy ban nhân dân thành phố triển khai Quyết định 15/2011/QĐ-UBND “Chương trình mục tiêu về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010-2020”, trong đó đề ra mục tiêu:Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày được nâng cao.

Thực hiện chủ trương trên, các cấp ủy đảng xã đã ban hành nghị quyết lãnh đạo hệ thống chính trị, phân công chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, chi bộ ấp vận động nhân dân thực hiện 19 tiêu chí; đề ra quy chế hội ý 3 thường trực (đảng ủy- hội đồng nhân dân - ủy ban nhân dân) tuần/lần; giao ban định kỳ với các ngành, đoàn thể, ban nhân dân ấp để nghe báo cáo việc làm trong tuần, đề xuất những vướng mắc, khó khăn để cùng đảng ủy giải quyết; tổ chức họp các tổ nhân dân, mặt trận, các chi tổ hội đoàn thể báo cáo việc làm của từng ngành để chi ủy, ban nhân dân ấp có kết luận chỉ đạo cho tuần tới; phân công cấp ủy viên phụ trách các chi bộ trực thuộc và các ấp; cấp ủy chi bộ ấp phân công đảng viên trực tiếp làm công tác vận động nhân dân theo Quy định 1043 - QĐ/TU của Thành ủy “Về phân công đảng viên trực tiếp làm công tác vận động quần chúng ở cơ sở”; phân công cấp ủy viên phụ trách, chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện đề án tại địa bàn các ấp…

Về phía chính quyền, ủy ban nhân dân các xã thành lập ban quản lý đề án đồng thời thành lập các tổ, nhóm công tác: nhóm kinh tế; nhóm văn hóa xã hội, quốc phòng – an ninh và nhóm xây dựng đảng, xây dựng chính quyền; phân công thành viên ủy ban nhân dân phụ trách các ấp phối hợp ban nhân dân ấp, tuyên truyền vận động nhân dân theo địa bàn phụ trách; phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, công chức với nhiệm vụ cụ thể tham gia thực hiện các tiêu chí chung, xem đó là một trong những tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm của cán bộ - công chức xã; tổ chức thực hiện các nội dung của 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới: nâng cấp đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, công trình thủy lợi, công trình văn hóa, công trình trường học; trạm y tế xã, thực hiện chương trình xóa hộ nghèo, tăng hộ khá, nâng tỷ lệ hộ sử dụng điện từ mạng lưới điện quốc gia; xây dựng điểm truy cập internet; bưu điện văn hóa đảm bảo phục vụ nhu cầu thông tin, truyền thông cho nhân dân.

            Khối dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể ở xã xây dựng chương trình hành động cụ thể, triển khai 19 tiêu chí ra các tổ chức thành viên, ban chấp hành, các chi, tổ hội đoàn thể; ban chấp hành các đòan thể phân công ủy viên phụ trách địa bàn ấp, tổ nhân dân; vận động đoàn viên, hội viên làm nòng cốt, gương mẫu thực hiện các tiêu chí về thu nhập, hộ nghèo, làm đường giao thông nông thôn, môi trường, giáo dục, an ninh trật tự xã hội; tham gia hỗ trợ dạy nghề; điều tra, sửa chữa nhà tạm, dột; xây dựng nhà vệ sinh, hầm bioga hợp qui cách; trợ vốn thành lập các tổ ngành nghề; hỗ trợ vốn làm kinh tế; hỗ trợ các phương tiện hoạt động đoàn, hội, thành lập các câu lạc bộ đội nhóm; tập huấn kỹ năng công tác vận động nhân dân, phát động đoàn viên, hội viên, nhân dân tổ chức trồng và chăm sóc cây xanh dọc theo các tuyến đường giao thông, đường liên xóm, ấp; xây dựng nhà vệ sinh tự hoại; chuyển đổi đất lúa sang trồng cây lâu năm, cây thu hoạch hàng năm và cây ăn trái hiệu quả cao; giới thiệu giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, hỗ trợ làm ăn có hiệu quả; vận động nhân dân tự sửa chữa nhà theo mô hình nhà nông thôn mới; tổ chức hội thi tìm hiểu đề án, vận động đòan viên, hội viên; củng cố các tổ hợp tác, xây dựng các mô hình sản xuất; tổ chức khảo sát tình hình đoàn viên, hội viên, các hộ nhân dân theo từng giới (gia đình không hạnh phúc, con ngược đãi cha mẹ, trẻ em thường xuyên bỏ học, vi phạm nội qui nhà trường, thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập, gây rối trật tự, hộ xây dựng lấn chiếm lề đường …) để phối hợp với các ngành chức năng chấn chỉnh, có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, khả năng từng hộ gia đình …

Đến cuối tháng 9 năm 2011, các xã được chọn xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới đạt kết quả cụ thể như sau: Xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi (địa phương được chọn xây dựng thí điểm trên phạm vi toàn quốc), đạt 16/19 tiêu chí (còn 3 tiêu chí chưa đạt là: trường học, cơ sở vật chất, thu nhập người dân); Xã Thái Mỹ (huyện Củ Chi), đạt 13/19 tiêu chí; Xã Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn), đạt 11/19 tiêu chí;Xã Lý Nhơn (huyện Cần Giờ), đạt 10/19 tiêu chí; Xã Tân Nhựt (huyện Bình Chánh), đạt 8/19 tiêu chí; Xã Nhơn Đức(huyện Nhà Bè),đạt 12/19 tiêu chí.

Tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2012 theo Quyết định số 800/QĐ-TTg, ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ IX và Chương trình hành động số 43-CTr/TU của Thành ủy  thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới, với lộ trình cụ thể như sau: Đến hết năm 2011: xã Tân Thông Hội (huyện Củ Chi), là xã điểm do Trung ương chọn đạt tiêu chuẩn nông thôn mới.Đến năm 2012: 5xã điểm do thành phố chọn (Thái Mỹ, huyện Củ Chi; Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn; Tân Nhựt, huyện Bình Chánh; Nhơn Đức, huyện Nhà Bè và Lý Nhơn huyện Cần Giờ), đạt tiêu chuẩn nông thôn mới. Nâng tổng số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới trên địa bàn thành phố là 6 xã. Đến năm 2015: 22 xã:gồm huyện Củ Chi, thêm 9 xã:(Trung Lập Hạ, Nhuận Đức, Trung An, An Nhơn Tây, Tân Thạnh Đông, Tân Thạnh Tây, Tân Phú Trung, Trung Lập Thượng và Phước Thạnh); huyện Hóc Môn, thêm 5 xã:(Nhị Bình, Thới Tam Thôn, Xuân Thới Sơn, Đông Thạnh và Tân Hiệp); huyện Bình Chánh, thêm 4 xã:(Bình Lợi Quy Đức, Đa Phước và Bình Chánh); huyện Nhà Bè, thêm 2 xã (Long Thới và Phước Lộc); huyện Cần Giờ, thêm 2 xã (Bình Khánh và Tam Thôn Hiệp) - đạt tiêu chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới trên địa bàn thành phố là 28 xã.

Giai đoạn 2015 - 2020:Phấn đấu 100% các xã trên địa bàn vùng nông thôn thành phố đạt tiêu chuẩn nông thôn mới (theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới) và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được theo mức chuẩn cao hơn. Trong đó: Đến năm 2017: thêm 30 xã còn lại, đạt 100% tổng số xã trên địa bàn thành phố đạt tiêu chuẩn nông thôn mới. Giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2020: Tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được theo chuẩn cao hơn./.

Theo Hội Nông Dân Thành Phố Hồ Chí Minh

Quảng cáo