Giải ngân các dự án FDI có chiều hướng gia tăng
14:53 (30/09/2011)

Congthuonghcm.vn - Theo Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng Chín, các dự án FDI đã giải ngân được 8,2 tỷ USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2010.

Tính đến ngày 20/9, cả nước có 675 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 8,23 tỷ USD, bằng 69% so với cùng kỳ năm 2010; có 178 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 1,66 tỷ USD, bằng 97% so với cùng kỳ năm 2010. Tính chung cả cấp mới và tăng vốn trong chín tháng của năm 2011, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 9,9 tỷ USD, bằng 72% so với cùng kỳ 2010.Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài.

Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với 300 dự án đầu tư đăng ký mới, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 4,91 tỷ USD, chiếm 49,6% tổng vốn đầu tư đăng ký trong chín tháng.

Lĩnh vực sản xuất phân phối điện đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 2,52 tỷ USD, chiếm 25,5% tổng vốn đầu tư. Đứng thứ 3 là lĩnh vực xây dựng với 80 dự án đầu tư mới, tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm khoảng 689,3 triệu USD, chiếm 7%...

Xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài (kể cả dầu khí) trong 9 tháng dự kiến đạt 38,14 tỷ USD, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2010 và chiếm 54,5% kim ngạch xuất khẩu. Nhập khẩu của khu vực này đạt 34,08 tỷ USD, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2010 và chiếm 44,45% kim ngạch nhập khẩu. Tính chung chín tháng, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu 4,06 tỷ USD, trong khi cả nước nhập siêu 6,74 tỷ USD.

Một số dự án lớn được cấp phép trong chín tháng qua là Công ty trách nhiệm hữu hạn Điện lực Jaks Hải Dương (nhà máy nhiệt điện BOT Hải Dương) với tổng vốn đầu tư đăng ký 2,26 tỷ USD; dự án Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất First Solar Việt Nam, thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo do Singapore đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD…/.


Theo Báo Công thương Online

Quảng cáo