Hội nghị tập huấn nghiệp vụ khuyến công năm 2011
08:44 (18/08/2011)

Congthuonghcm.vn - Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động khuyến công, vừa qua Cục Công nghiệp địa phương đã tổ chức các Hội nghị tập huấn về Nghiệp vụ khuyến công và Nghiệp vụ tài chính – kế toán về hoạt động khuyến công cho các tỉnh khu vực miền Trung-Tây Nguyên và khu vực phía Nam.

Tại các buổi tập huấn, học viên đã được nghe phổ biến về một số kỹ năng xây dựng kế khoach, lập đề án, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát thực hiện đề án KCQG; hướng dẫn XDKH năm 2012; Hướng dẫn bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu từ cấp xã đến toàn quốc; Phổ biến các nội dung liên quan đến pháp luật về kế toán, hướng dẫn xây dựng dự toán chi tiết đề án KCQG, hướng dẫn tạm ứng, thanh quyết toán, tập hợp chứng từ chi và hạch toán kế toán nguồn KPKCQG.

Nội dung Hướng dẫn lập đề án khuyến công quốc gia năm 2012 chính là bước kiện toàn công tác lập hồ sơ xây dựng đề án, giúp các đơn vị thực hiện thuận tiện hơn trong việc lập đề án, xác định rõ các nội dung cần có trong các đề án KCQG; Đồng thời, giúp các cơ quan quản lý dễ dàng thẩm định các nội dung và xác định mức hỗ trợ. Việc thay đổi về phương thức giao kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2012 là một nội dung mới, nhằm giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện chủ động cho các đơn vị thực hiện trong công tác triển khai đề án.

Công tác bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đã được xác định là một trong những nội dung quan trọng của chương trình khuyến công, nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng trong và ngoài nước. Trong thời gian tới, nội dung này sẽ được triển khai đồng bộ từ cấp xã đến cấp tỉnh, hướng tới tổ chức bình chọn cấp quốc gia.

Đối với công tác tài chính kế toán về hoạt động khuyến công, cần lưu ý ngay từ khâu xây dựng dự toán chi tiết đề án KCQG đến tập hợp chứng từ, thanh quyết toán đề án khuyến công đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Mặc dù thời gian tập huấn không dài, nhưng cái nội dung truyền tải lớn, thiết thực; các ý kiến thảo luận, trao đổi thẳng thắn trên tinh thần xây dựng; hội nghị đã đạt được các mục tiêu đề ra. Thay mặt Lãnh đạo Cục Công nghiệp địa phương, ông Phan Văn Bản, Phó Cục trưởng Cục CNĐP mong rằng, sau khi tham dự hội nghị các học viên sẽ truyền tải các nội dung của hội nghị đến các cán bộ làm công tác khuyến công để các hoạt động khuyến công ngày càng hiệu quả hơn nữa, thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển bền vững, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Theo Tạp Chí Công Nghiệp Online.

Quảng cáo