Khuyến công thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển
15:19 (21/07/2011)

Congthuonghcm.vn - Sau 6 năm thực hiện Nghị định số 134/2004/NĐ-CP về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn và 3 năm thực hiện Quyết định số 136/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2012, hoạt động khuyến công Quảng Ninh đã khẳng định được vai trò quan trọng trong khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn, làm tăng giá trị sản xuất công nghiệp, góp phần tác động thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo được nhiều việc làm và tăng thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo cho lao động nông thôn.

Đánh bắt hải sản, nghề chính của người dân trên đảo.

Ảnh: Trần Việt - TTXVN

 

Nhiều ngành nghề truyền thống đã bị mai một, nay từng bước được khôi phục dần và phát triển trở thành làng nghề. Công tác đào tạo nghề, du nhập nghề mới cho lao động nông thôn từng bước gắn kết với doanh nghiệp, các mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ được chú trọng và duy trì phát triển đã tiết kiệm chi phí đầu tư và nâng cao hiệu quả sản xuất và hạn chế ô nhiễm môi trường, hỗ trợ tổ chức các hoạt động trao đổi kinh nghiệm, tham quan học tập, khảo sát và tạo điều kiện để các cơ sở liên doanh, liên kết, hợp tác kinh tế, tham gia các hiệp hội ngành nghề.

Mặt khác hoạt động khuyến công trong thời gian qua đã xóa được một số vùng trắng công nghiệp tại các huyện vùng cao biên giới, hải đảo như Bình Liêu, Cô Tô, giúp các địa phương chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.

Ngoài việc hỗ trợ kinh phí khuyến công theo quy định của Nhà nước đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp thường xuyên phối kết hợp với phòng kinh tế, kinh tế và hạ tầng các địa phương tiếp cận các sở sản xuất, gặp gỡ chủ doanh nghiệp để nắm tình hình sản xuất kinh doanh, qua đó có chính sách hỗ trợ kịp thời.

Để công tác khuyến công hoạt động có hiệu quả hơn, trong thời gian tới Quảng Ninh tập trung vào việc xây dựng, thực hiện các chương trình, đề án khuyến công có trọng tâm, trọng điểm; tập trung khuyến khích, hỗ trợ thúc đẩy phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp theo quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội, quy hoạch phát triển ngành công nghiệp toàn quốc, từng vùng và từng địa phương giai đoạn đến năm 2015/2020, tầm nhìn 2030; phát huy lợi thế so sánh, thế mạnh về các nguồn lực (tài nguyên, nguồn nguyên liệu, thị trường và lao động) tại mỗi vùng, mỗi địa phương; xây dựng các ngành, sản phẩm tiêu biểu, có sức cạnh tranh cao; tăng cường liên kết trong vùng và liên kết vùng; tổ chức tốt các nội dụng của chương trình khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp nông thôn theo hướng nhanh và bền vững; tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên, Quảng Ninh thực hiện các nhóm giải pháp: Bổ sung, sửa đổi các văn bản liên quan đến hoạt động khuyến công của tỉnh như: Quy chế về quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công địa phương; Quyết định phê duyệt chương trình khuyến công của địa phương theo giai đoạn.

Cải tiến phương thức giao kế hoạch kinh phí khuyến công, phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện và thanh quyết toán các đề án khuyến công theo hướng đơn giản thủ tục, nhưng vẫn đảm bảo quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công đúng mục đích, đúng chế độ và đạt hiệu quả.

Quan tâm phân bổ chỉ tiêu đủ số lượng biên chế cho hoạt động khuyến công theo đề án nâng cao năng lực Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp đã được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt, hình thành mạng lưới khuyến công đến cơ sở từ huyện đến các xã để làm “chân rết” tham mưu giúp cho chính quyền địa phương xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án khuyến công trên địa bàn hoạt động có hiệu quả.

Xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, tập huấn bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác khuyến công các cấp về quản lý, phương pháp tổ chức thực hiện và kỹ năng tư vấn khuyến công.

Đẩy mạnh và mở rộng phương thức các hoạt động thông tin tuyên truyền để chuyển tải đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin về cơ chế, chính sách, các hoạt động khuyến công. Tạo được sự thống nhất trong nhận thức và tranh thủ được sự ủng hộ rộng rãi của các cấp, các ngành và toàn xã hội làm cho hoạt động khuyến công ngày càng mở rộng và nâng cao hiệu quả.

Khai thác, kết nối thông tin từ nhiều nguồn, các thông tin về thị trường, về khoa học công nghệ, về chính sách pháp luật... để cung cấp cho các cơ sở công nghiệp nông thôn

Theo baotintuc.vn

Quảng cáo