Hội chợ triển lãm Trung Quốc – ASEAN lần thứ 8
14:28 (21/07/2011)

Congthuonghcm.vn - Thông tin về Hội chợ triển lãm Trung Quốc – ASEAN lần thứ 8, liên quan đến ngành công nghiệp điện

Hội chợ triển lãm Trung Quốc – ASEAN lần thứ 8 được tổ chức tại Nam Ninh – Quảng Tây – Trung Quốc từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 10 năm 2011 và là cơ hội hợp tác không giới hạn giữa các quốc gia trong khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc – ASEAN.

Hội chợ triển lãm Trung quốc – ASEAN là hội chợ cấp quốc gia mang tính chất giao lưu thương mạị quốc tế được bộ phận chủ quản kinh tế thương mại của Trung quốc và 10 quốc gia trong khối Asian phối hợp với Ban thư ký Asian định kỳ tổ chức hàng năm tại Thành phố Nam Ninh – Tỉnh Quảng Tây – Trung Quốc. Chuyên đề chính của cuộc triển lãm này là nhằm giới thiệu về ngành công nghiệp điện lực cùng các nguồn năng lượng mới, và cũng đã tổ chức thành công được 5 kỳ triển lãm, kỳ thứ 8 này sẽ tổ chức hướng tới một loạt các hoạt động thương vụ quan trọng mang lại hiệu quả thiết thực như đầu tư thương mại, các dự án hợp tác có liên quan,…, đó chính là những cuộc gặp gỡ quốc tế mà doanh nghiệp trong ngành không thể bỏ qua.

Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm, có thể liên hệ:

Ban tổ chức triển lãm ngành công nghiệp điện lực và nguồn năng lượng mới – Hội chợ triển lãm Trung Quốc - ASEAN

Địa chỉ: : Số 1515 Kim Tọa, tòa nhà Thái An số 38-2 Đại lộ Dân tộc, thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây

Điện thoại: +86-771-2339812  13517677479  Mạc Ngọc Quyên

Fax: +86-771-2339806  6784095  5701309

Email:dmdlmo@126.com ,hy999@hyexpo.com

Website: www.hyexpo.com    www.caexpo.org

Theo tttn.com.vn

Quảng cáo