Tình hình thực hiện cung ứng điện 6 tháng đầu năm 2011 và kế hoạch cung ứng điện 6 tháng cuối năm 2011
16:56 (15/07/2011)

Congthuonghcm.vn - Trong 6 tháng đầu năm 2011, tổng điện năng sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống ước đạt 52,4 tỷ kWh, tăng 10,42% so với cùng kỳ năm 2010.1. Tình hình thực hiện cung ứng điện 6 tháng đầu năm 2011

Trong 6 tháng đầu năm 2011, tổng điện năng sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống ước đạt 52,4 tỷ kWh, tăng 10,42% so với cùng kỳ năm 2010. Sản lượng điện từng tháng và tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2010 như sau: tháng 1 là 8,66 tỷ kWh, tăng 11,9%; tháng 2 là 7,21 tỷ kWh, tăng 13,7%; tháng 3 là 8,96 tỷ kWh, tăng 5,7%; tháng 4 là 8,84 tỷ kWh, tăng 10%; tháng 5 là 9,41 tỷ kWh, tăng 9,3%; và tháng 6 dự kiến là 9,3 tỷ kWh, tăng 12,6%.

Tình hình sản xuất và cung ứng điện toàn hệ thống điện 6 tháng đầu năm 2011 nhìn chung đã được thực hiện tốt, góp phần quan trọng vào kết quả tăng trưởng kinh tế vĩ mô, đảm bảo thực hiện các mục tiêu về an sinh xã hội và phát triển kinh tế năm 2011 theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ, đảm bảo cung ứng điện an toàn tuyệt đối cho các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Tết Nguyên đán Tân Mão 2011, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2011. Trong các tháng cao điểm mùa khô 4, 5, 6 thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng đã đảm bảo cung ứng điện đầy đủ để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Đạt được các kết quả nêu trên là do các yếu tố chính như sau:

- Về nhu cầu điện: Nhu cầu điện từ đầu năm cho đến nay nhìn chung có tăng nhưng đạt mức thấp hơn so với dự kiến đầu năm của EVN. Đây là kết quả của việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 2 năm 2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện; công tác tuyên truyền và thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện đã được đẩy mạnh thực hiện trong phạm vi cả nước đã góp phần thay đổi ý thức tiết kiệm điện của người dân; hiệu ứng từ việc tăng giá điện từ ngày 01 tháng 3 năm 2011; yếu tố thuận lợi là thời tiết không xảy ra nắng nóng gay gắt kéo dài như một vài năm trước.

- Về sản xuất điện: Đã xuất hiện nhiều yếu tố thuận lợi so với dự kiến đầu năm, đó là: (i) Thủy văn các hồ thủy điện diễn biến khả quan hơn so với dự kiến đầu năm, tổng lượng nước về các hồ thuỷ điện trong 6 tháng đầu năm 2011 cao hơn dự kiến khoảng 12,86 tỷ m3; đặc biệt đã xuất hiện lũ tiểu mãn trên các hồ phía Bắc từ 17-18 tháng 5 năm 2011; (ii) Các nguồn điện mới vào vận hành đúng tiến độ đã bổ sung đáng kể nguồn cung cấp điện (tổ máy 1, 2 TĐ Sơn La, NĐ Uông Bí MR2, tổ máy 1, 2 TBK Nhơn Trạch 2, tổ máy 2 TĐ Đồng Nai, TĐ An Khê - Kanak…); (iii) Các nhà máy nhiệt điện than mới đưa vào vận hành tại miền Bắc đã vận hành ổn định hơn ; (iv) Nỗ lực của EVN, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam và các đơn vị phát điện trong sản xuất điện và vận hành các nhà máy điện.

- Công tác chỉ đạo, điều hành cung ứng điện cho sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân năm 2011 đã được thực hiện quyết liệt và đồng bộ từ Chính phủ, Bộ Công Thương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, EVN đến các đơn vị phát điện trong việc chỉ đạo, xây dựng kế hoạch đến tổ chức, triển khai thực hiện.

- Bộ Công Thương đã chỉ đạo Cục Điều tiết điện lực thường xuyên theo dõi, giám sát, cập nhật số liệu về vận hành hệ thống điện, tổ chức các đoàn kiểm tra về tình hình thực hiện cung ứng điện tại các địa phương.

2. Kế hoạch sản xuất cung ứng điện 6 tháng cuối năm 2011

Kế hoạch sản xuất cung ứng điện 6 tháng cuối năm 2011 dự kiến được cải thiện đáng kể so với 6 tháng đầu năm do một số yếu tố chính như sau:

- Các hồ chứa thủy điện chuyển sang giai đoạn mùa lũ sẽ nâng cao khả năng phát điện của các nhà máy thủy điện.

- Các nhà máy nhiệt điện than mới đưa vào vận hành tại miền Bắc (Cẩm Phả, Quảng Ninh, Hải Phòng, Sơn Động) sau khi được khắc phục các khiếm khuyết kỹ thuật đã vận hành ổn định hơn.

- Các nguồn điện mới dự kiến vào vận hành đúng tiến độ với tổng công suất trên 2.000MW sẽ bổ sung nguồn điện cho hệ thống điện quốc gia.

- Nhập khẩu điện dự kiến vẫn duy trì ở mức cao.

Dựa trên những diễn biến mới này, Cục Điều tiết điện lực đã tính toán, kiểm tra, báo cáo Bộ Công Thương thống nhất với kế hoạch cung ứng điện cho 6 tháng cuối năm 2011 của EVN. Theo đó, với các điều kiện thuận lợi đã diễn ra trong 6 tháng đầu năm vẫn tiếp tục được duy trì, việc cung ứng điện cho 6 tháng cuối năm 2011 sẽ được đảm bảo ổn định nếu như không có các diễn biến quá bất thường xảy ra như sự cố lớn ở các nhà máy điện, nhu cầu điện tăng cao đột biến, v.v…

Trên cơ sở báo cáo của EVN và các tính toán của Cục Điều tiết điện lực, Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo EVN tính toán kế hoạch vận hành hệ thống điện cho 6 tháng cuối năm 2011 theo phương thức đảm bảo cung ứng đủ điện cho nhu cầu sử dụng điện trong toàn quốc, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. EVN thường xuyên cập nhật diễn biến thủy văn các hồ thủy điện, tình hình nguồn điện và tăng trưởng nhu cầu điện thực tế của hệ thống để tính toán báo cáo Bộ Công Thương về phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia trong 6 tháng cuối năm 2011, đặc biệt trong thời gian thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống cung cấp khí và các nhà máy điện có thể ảnh hưởng tới an toàn cung ứng điện của hệ thống điện quốc gia.

3. Các giải pháp thực hiện để đảm bảo cung ứng điện 6 tháng cuối năm 2011

Trong 6 tháng cuối năm 2011, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát và chỉ đạo EVN để đảm bảo cung ứng điện đầy đủ và vận hành hệ thống điện an toàn.

Các biện pháp sẽ được tập trung thực hiện cụ thể như sau:

- Bố trí hợp lý kế hoạch và rút ngắn thời gian thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa các tổ máy phát điện để giảm thiểu ảnh hưởng của việc ngừng vận hành các tổ máy phát điện đối với kế hoạch cung ứng điện 6 tháng cuối năm 2011.

- Huy động cao các nguồn nhiệt điện than, nhiệt điện khí, kể cả các nguồn điện chạy dầu FO, DO, nếu cần, để đáp ứng đủ nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân trong 6 tháng cuối năm 2011.

- Chuyển đổi chạy dầu các tổ máy tua bin khí của cụm nhà máy Phú Mỹ - Bà Rịa, Nhơn Trạch, Cà Mau trong trường hợp thiếu khí Nam Côn Sơn, PM3.

- Triển khai thực hiện Quy trình vận hành liên hồ thủy điện Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà trong mùa lũ năm 2011 theo Quyết định số 859/QĐ-TTg ngày 6/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng phương án vận hành tối ưu các hồ thủy điện miền Trung và miền Nam, đảm bảo nguyên tắc vừa chống lũ an toàn, vừa nâng cao hiệu ích phát điện trong năm 2011 và chuẩn bị cho mùa khô năm 2012.

- Các công ty phát điện cần giám sát chặt chẽ tình trạng hoạt động của các tổ máy phát điện để có thể bố trí lịch bảo dưỡng, sửa chữa một cách hợp lý, đảm bảo vận hành ổn định, tin cậy các tổ máy phát điện đặc biệt là các tổ máy nhiệt điện than mới miền Bắc; tập trung lực lượng, vật tư thiết bị để khắc phục sự cố các tổ máy một cách nhanh nhất.

- Thúc đẩy việc triển khai xây dựng các dự án, đẩy nhanh việc đưa vào khai thác và vận hành ổn định các nguồn điện mới theo đúng kế hoạch.

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2011 về thực hiện tiết kiệm điện trên các phương tiện thông tin đại chúng; Thực hiện đánh giá việc thực hiện tuyên truyền tiết kiệm điện của các tổng công ty điện lực, công ty điện lực cấp tỉnh để phổ biến, nhân rộng mô hình tiết kiệm điện của các đơn vị thực hiện tốt.

- Để phòng ngừa các diễn biến quá bất thường xảy ra như sự cố các nhà máy điện lớn, nhu cầu điện tăng cao đột biến, phải thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa các nhà máy nhiệt điện do vận hành liên tục trong những năm vừa qua, yêu cầu Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp với các tổng công ty điện lực, công ty điện lực tại địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện, sử dụng điện hợp lý và hiệu quả.

Theo Bộ Công Thương online

Quảng cáo