Hội thảo giới thiệu thị trường khu vực Châu Phi, Tây Á, Nam Á
16:19 (15/07/2011)

Congthuonghcm.vn - Ngày 7/7, Cục Công nghiệp địa phương phối hợp với Cục CNĐP phối hợp với: Vụ Châu Phi, Tây Á, Nam Á; Vụ Xuất nhập khẩu Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội thảo “Giới thiệu thị trường khu vực Châu Phi, Tây Á, Nam Á; đặc biệt là thị trường Ấn Độ”


Quan hệ thương mại giữa Việt Nam với các nước thuộc thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á; đặc biệt là thị trường Ấn Độ, trong những năm gần đây đã có nhiều triển vọng, phát triển tốt đẹp; được coi, đây là một thị trường rộng lớn, có vai trò quan trọng đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam. Theo thống kê của Bộ Công Thương, năm 2009 xuất khẩu sang thị trường các nước thuộc Châu Phi, Tây Á, Nam Á đạt 3,32 tỷ USD, chiếm hơn 5,8% trên 57,1 tỷ USD tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước; riêng thị trường Ấn Độ, đạt 417 triệu USD, chiếm 0,73% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Năm 2010, xuất khẩu đạt 4,89 tỷ USD, chiếm hơn 6,8% trên 71,6 tỷ USD tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước; riêng thị trường Ấn Độ, đạt 993 triệu USD, chiếm 1,49% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Đặc biệt, hoạt động xuất khẩu, trong đó có những mặt hàng của các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên đang trên đà xuất khẩu mạnh sang thị trường nói trên; với số lượng và kim ngạch ngày một tăng.

Thực hiện ý kiến phê duyệt của Lãnh đạo Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2011 và chương trình phối hợp công tác của Cục Công nghiệp địa phương và các Vụ chuyên môn của Bộ. Nhân dịp Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng chủ trì tổ chức Hội chợ hàng công nghiệp - năm 2011; trong khuôn khổ của Hội chợ, Cục Công nghiệp địa phương phối hợp với: Vụ Châu Phi, Tây Á, Nam Á; Vụ Xuất nhập khẩu và Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội thảo “Giới thiệu thị trường khu vực Châu Phi, Tây Á, Nam Á; đặc biệt là thị trường Ấn Độ” nhằm giới thiệu, trao đổi những thông tin liên quan rất cần thiết về thị trường và hoạt động xuất nhập khẩu. Hội thảo đã giúp ích được rất nhiều vấn đề quan trọng về xuất nhập khẩu cho các doanh nghiệp; ngoài ra, thông qua Hội thảo đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khu vực miền Trung-Tây Nguyên và các địa phương lân cận gặp gỡ, trao đổi, thu thập thông tin, có thêm cơ hội phát triển sản xuất, hoạt động xuất nhập khẩu trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại.

Theo Cục Công Nghiệp Địa Phương online


Quảng cáo